Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Skupina PPF bude dále v rukou rodiny, vizi mezigeneračního transferu PPF potvrdila Renáta Kellnerová v nejnovější výroční zprávě.

Skupina PPF bude dále v rukou rodiny, vizi mezigeneračního transferu PPF potvrdila Renáta Kellnerová v nejnovější výroční zprávě.

Autor Eva Ulrichová

Jako každý rok v červenci i letos skupina PPF, která je v rukou nejbohatší Česky, vydala svou výroční zprávu. Ta pojednává nejen o odpovědnosti, kterou vedení společnosti i správa majetku s sebou přináší, ale také o filantropické činnosti, podnikání a sociální odpovědnosti.

Ženy a majetek. Dle mnoha studií z posledních let ženy brzy ovládnout vrstvu dolarových miliardářů. Důvodů je hned několik: baby boom předešlé generace, vysoká rozvodovost i vyšší průměrné dožití žen než mužů. V posledních dvou bodech se ženy dle výzkumu UBS často ocitnou ve fázi, kdy na ně náhle přejde správa majetku i odpovědnost za ni. Do té doby v mnoha domácnostech měl tuto složku na starosti muž. To je případ i Renáty Kellnerové, která po tragické smrti jejího manžela převzala vedení skupiny PPF, správu rodinného majetku i odpovědnost s tím související.

Rok 2022 byl už druhým od chvíle, kdy jsem musela neočekávaně převzít hlavní akcionářskou zodpovědnost za skupinu PPF. Asi není složité si představit, že moje začátky v nové roli byly obtížné: seznámit se podrobně s tak širokou a komplexní agendou, jakou PPF obhospodařuje, je těžký úkol sám o sobě, natož v období, kdy se celá rodina jen pomalu a bolestně vzpamatovává z tragické ztráty nejbližšího člověka,“ uvedla nejbohatší Česka v úvodním slově Výroční zprávy skupiny PPF.

PPF jako odkaz Petra Kellnera i přesgenerační projekt

V dědickém řízení rodina (manželka a děti) Petra Kellnera nabyla 98,93% podíl skupiny PPF. Správu nad celým tímto podílem řídí Renáta Kellnerová. To ale neznamená, že potomci manželů Kellnerových nebudou v budoucnu mít ve firmě místo. Naopak, skupina PPF rodiny Kellnerových bude nadále v rukou rodiny, a tím nadále myslím v horizontu dalších generací.

Ve Výroční zprávě skupiny za rok 2022 to potvrdila Renáta Kellnerová, když uvedla, že „teprve vloni, s odstupem času po Petrově odchodu, jsem si naplno uvědomila, co pro mě Skupina a její podnikání znamená. Je to především zodpovědnost k manželovu odkazu, protože on celou PPF vybudoval od nuly a věnoval jí zásadní část svého života. Mým úkolem je tohle dědictví zachovat a připravit naše děti na to, aby jednoho dne – s veškerým respektem a pokorou – tuhle štafetu převzaly a nesly ji dál.“

3 hlavní složky PPF: Podnikání, filantropie a společenská odpovědnost

Výroční zpráva se věnuje třem ústředním tématům, které zároveň pokrývají i celou skupinu PPF: Podnikání, filantropii (Nadace PPF i rodinná nadace The Kellner Family Foundation) a společenská odpovědnost.

Podnikání

Jednou ze zásadních změn v roce 2022 je jmenování nového CEO skupiny PPF, Jiřího Šmejce, který se od června 2022 zhostil podnikatelské části skupiny v roli generálního ředitele. „Tou pravděpodobně nejvýznamnější výzvou byl rychlý odchod z ruského finančního trhu. Otázkou přitom nebylo, zda odejít (to bylo od počátku jasné a já mohu pouze zopakovat, že to považuji za jakési vyjádření dobrých mravů), ale jak to udělat. Nakonec se nám podařilo opustit ruský trh v rekordně krátké době a finanční ztrátu s tím spojenou navíc z velké části vykompenzovat podnikatelskými úspěchy v jiných sektorech a v dalších teritoriích,“ shrnul Jiří Šmejc největší výzvu v podnikání skupiny.

Podnikání skupiny je rozvinuto do více než 10 různých odvětví v desítkách zemích světa. Strategií je tak nejen investice do různorodých typů obchodních aktivit, ale také diverzifikace jurisdikční. To mohl být také jeden z aspektů, který skupině PPF pomohl ustát odchod z ruského trhu.

Udržitelnost

ESG už není jen výhoda, ale nutnost,“ nechal se slyšet Marek Sláčík z PPF Telecom Group v rozhovoru pro E15 magazín. Výrok potvrzují mnohé studie i rozhovory s osobnostmi Wealth Magazínu, např. Silke Horákovou, průkopnicí impaktového investování v České republice.

Skupina PPF a spolu s jejími společnostmi vizi ESG podporují a snaží se o to, aby tato podpora byla vidět, aby měla své výsledky. Podle Výroční zprávy 2022 se skupina zaměřuje na odpovědnost vůči zaměstnancům i životnímu prostředí. „Odpovědnost k životnímu prostředí se stala jedním z hlavních témat udržitelnosti ve skupině PPF,“ stojí v nejnovější publikaci.

Skupina PPF tak v minulém roce začala monitorovat svou uhlíkovou stopu a zaměřila se na využutí takových technologií, které disponují nižší uhlíkovou náročností. Zároveň vyhledává čisté a obnovitelné zdroje energie.

V souladu s politikou EU v oblasti udržitelnosti začaly společnosti, kromě uhlíkové stopy, sledovat širokou škálu ukazatelů. Sedm společností již zveřejnilo své zprávy o udržitelnosti a další se k nim připojí v letošním roce,“ uvádí autoři Výroční zprávy.

Filantropie

Rodinná nadace The Kellner Family Foundation, jejíž předsedkyní správní rady je Renáta Kellnerová, se v roce 2022 z velké části soustředila na podporu ukrajinských uprchlíků. „Minulý rok nám přinesl některé nové projekty, hlavně rozpracování pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům. Podařilo se nám podpořit a dlouhodobě zajistit několik desítek rodin, které přišly do České republiky. V rámci našeho nadačního projektu Pomáháme školám k úspěchu jsme se domluvili se spolupracujícími základními školami na podpoře asistentů, kteří se soustředí na pomoc ukrajinským dětem při školní docházce,“ sdělila Renáta Kellnerová ve Výroční zprávě a dodala, že společně s Nadací PPF se rodinná nadace podílela na vydání ukrajinsko-českého slovníku.

Nadace skupiny PPF se také zaměřila na projekty spojené se společenskou odpovědností, podpory vzdělávání, kultury, sportu i místních komunit.

V roce 2022 se Nadace PPF významně podílela na podpoře českého talentu (např. koncert pro Evropu v roli generálního partnera) nebo se zapojila do aktivit s cílem podpory dobrého jména České republiky v Evropě i ve světě při příležitosti českého předsednictví EU.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články