Home Řízení rodinyFamily office Single Family Office v USA: Průzkum ukazuje, jak si vedou v posledních dvou letech

Single Family Office v USA: Průzkum ukazuje, jak si vedou v posledních dvou letech

Autor Dana Halušková

Single Family Office, neboli rodinná kancelář jedné konkrétní rodiny, je ve světě běžnou součástí významných ultra movitých rodin. Za jejich kolébku jsou považovány Spojené státy, kde pravidelně probíhají i nejrůznější průzkumy. Na jaké trendy ukazuje ten nejnovější?

Ve Spojených státech mají rodinné kanceláře – Family Offices dlouhou tradici. Právě tam v 19. století vznikla první Family Office, a to pro správu majetku rodiny ropného magnáta Johna Rockefellera. Institut rodinných kanceláří – i Single Family Offices – je tak v USA zaveden po staletí a funguje mezigeneračně. Jaké jsou novinky na poli Single Family Office (SFO)? Odpovědi nabízí Single Family Office Compensation Report 2023, který připravila společnost Botoff Consulting ve spolupráci s Morgan Stanley Private Wealth Management. 

Do studie se zapojilo 406 společností v roli Single Family Office z celého území USA. 71 procent z nich spravuje majetek v hodnotě vyšší než 2,5 miliard dolarů, tedy přes 58 mld. korun. Zaměřují se buď na komplexní správu rodinného bohatství (u 44 procent dotázaných), ale také se specializují na výhradní témata. To může být např. na investice (46 procent), finanční služby (29 procent), svěřenské fondy (9 procent) či concierge (7 procent). Pouze 11 % amerických SFO je zapojeno do rodinného holdingu nebo jiné provozní společností. Tedy značná většina (89 %) funguje jako samostatný subjekt.

Odměna závisí na velikosti Family Office

Hlavním tématem bylo odměňování na 37 klíčových pozicích. Výše platů přitom souvisí s velikostí a rozsahem služeb dané rodinné kanceláře a za poslední dva roky rostla stejně jako v celkovém měřítku. Součást odměny pak tvoří i bonusy, které se vyplácejí jednorázově nebo dlouhodobě. Nábor nových talentů je přesto stále složitější a většina rodinných kanceláří musí hledat další cesty, jak je zaujmout. Nejvíce chybí odborníci na účetnictví, daňové poradenství nebo investice. Zhruba polovina dotázaných pak hlásí nedostatek zájemců na všechny vypsané pozice. 

Hybridní práce je standardem

Moderní přístup můžeme pozorovat hned v několika směrech. K největším trendům, které se objevovaly ještě před pandemií Covid-19, patří občasná práce na dálku, tzv. na home office. V posledních dvou letech si ale většina Single Family Office oblíbila takzvaný hybridní režim, což znamená, že zaměstnanci tráví v kanceláři jen některé dny v týdnu. Zpravidla tam docházejí třikrát týdně. 

Třetinu výkonných pozic obsadily ženy

Současné celospolečenské trendy se prolínají i do rodinných kanceláří. To následuje i větší zapojení žen, přičemž rodinné kanceláře předstihly korporátní sektor i celkové statistiky USA. Je vidět, že udávají trend a směřují k genderové vyrovnanosti. Více než 30 procent žen v nich totiž zastává vysoké funkce nebo vede celé týmy. A výjimkou nejsou ani úspěšné výkonné a finanční ředitelky.

ESG strategie ustupuje do pozadí

Překvapivá změna je vidět u integrace principů ESG (tedy udržitelnosti, sociální odpovědnosti a transparentního řízení firmy) a také impaktového investování. Zájem o tyto oblasti totiž mezi americkým family offices klesl, a to z 56 na 45 procent. Na druhou stranu kladou velký důraz na ESG ty rodinné kanceláře, které spravují majetek nad 2,5 miliard dolarů. A právě jejich zájem o filantropii a investice s přidanou hodnotou by mohl předznamenat trendy pro další roky.

Celý report ke stažení zde.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články