Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Proč je důležité se při investování zaměřit nejen na diverzifikaci, ale i alokaci?

Proč je důležité se při investování zaměřit nejen na diverzifikaci, ale i alokaci?

Autor Dana Halušková

Pojmy alokace a diverzifikace jsou ve světě investic velmi známé a do značné míry spolu souvisejí. Synonyma to ale určitě nejsou, proto si dejte pozor na jejich zaměňování. V čem se tyto strategie liší? A jak obě dvě efektivně využívat?

Alokace a diverzifikace mají pro investory zásadní význam, protože jejich cílem je maximalizace výnosu při minimalizaci rizik. Oba pojmy jsou si velmi blízké a souvisejí spolu. Alokací aktiv ale rozumíme dlouhodobou strategii hospodaření s penězi, které rozdělujeme mezi základní třídy aktiv, tedy akcie, dluhopisy a hotovost nebo alternativní investice. Naproti tomu diverzifikace odkazuje na samotné rozložení těchto prostředků. Tedy jinými slovy, alokace aktiv je dlouhodobou strategií s cílem jejich diverzifikace.

Řízení rizik a minimalizace ztrát

Nejspíš znáte staré přísloví, které říká, že není dobré sázet všechno na jednu kartu. Při investování platí dvojnásob a spojuje se nám do jednoho zlatého pravidla: Diverzifikace. Snad každý odborník vám řekne, že základem investování je diverzifikace. Pro dlouhodobé zhodnocování zkrátka potřebujete kombinovat různé typy cenných papírů a ideálně k nim přidat i nějaké další investiční nástroje. To znamená, že vedle tradičních akcií a dluhopisů zařadíte do svého portfolia i alternativy, jako jsou hedgeové fondy, drahé kovy nebo například nemovitosti. Jenže nastavit diverzifikaci správně vyžaduje efektivní strategii – alokaci aktiv.

Zaměřte se nejen na třídy aktiv

Diverzifikovat je nutné v rámci jednotlivých tříd aktiv, a to s ohledem na vaše investiční cíle a plány. Zároveň je ale důležité zaměřit se také na jurisdikční diverzifikaci, tedy nebát se jít i za hranice České republiky, nebo Evropské unie. V případě akcií se tedy budete orientovat na domácí i mezinárodní trh, na akcie společností různých velikostí, neboli small, mid-cap a large-cap akcie. U dluhopisů se zase neomezíte jen na krátkodobou nebo dlouhodobou splatnost a kromě korporátů dáte šanci i státu. Samozřejmě podobné pravidlo platí i pro další třídy investic, jako jsou fondy kvalifikovaných investorů s různorodým zaměřením, nemovitosti a jiné alternativní investice.

Zohledněte své individuální potřeby

Spousta příruček nabízí analýzy podle věku a výše příjmu. Ani při tvorbě pokročilých analýz ve spolupráci s vaším investičním poradcem nebo Wealth Managerem ale nezapomínejte na své osobní cíle a potřeby. Pečlivě je zvažte a konzultujte s experty, protože právě od nich se odvíjí ideální časový horizont i akceptovatelná míra rizika. Ani dvěma lidem stejného věku a se stejným platem by tak nikdy nevyhovovalo shodně sestavené portfolio. Volba konkrétních investičních nástrojů pak vychází z toho, čeho chcete investicí dosáhnout, jaká máte investovatelná aktiva nebo míru rizikové tolerance.

Na co si dát pozor?

Nástrah číhá na každého investora spousta, a to i v případě, že má spíše konzervativní strategii. V první řadě ale určitě myslete na míru inflace a snažte se s ní držet krok. Stejně tak si pohlídejte všechny daňové a právní záležitosti. Každým dnem se také mění celospolečenská i osobní situace, proto čas od času proveďte inventuru svého portfolia, aby odpovídalo vašemu aktuálnímu záměru i mikroekonomické a makroekonomické situaci. A nemějte strach, nejste na to sami, i v těchto záležitostech vám rádi poradí odborníci.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články