Home Řízení rodinySpráva rodiny Nástupnictví v královské rodině: Ústava jako soubor pravidel pro převzetí trůnu

Nástupnictví v královské rodině: Ústava jako soubor pravidel pro převzetí trůnu

Autor Eva Ulrichová

Ve čtvrtek (8. 9. 2022) večer prolétla celým světem smutná zpráva. Královna Alžběta II. zemřela. Šlechtické rody často bývají inspirací pro rodinné podniky, a to především z hlediska nástupnictví. Britská monarchie má nástupnictví určené mimo jiné i Ústavou.

Rodinná ústava je často připodobňována státní Ústavě. Na rozdíl od Ústavy však nemá právní základ. Společnost Multi Family Office zmiňuje, že rodinná ústava „podobně jako ústava státní stanovuje základní principy rodiny, ale bez právního ukotvení. Rodinná ústava je základní stavební jednotkou struktury rodinného podniku. Listina zahrnuje hodnoty, cíle, normy, ale i práva a povinnosti rodinného podniky a jeho členů.“ Jinými slovy, tak jako je státní Ústava základním zákonem státu, tedy základní stavební jednotkou právního státu, tak je rodinná ústava „základním zákonem“ movité rodiny a rodinného podniku.

Rodinné ústavy movité a podnikající rodiny sepisují především z důvodu stability jak v rodinných vztazích, tak i v rodinném podniku. Většinou jsou odkazem pro další generace, jak dále postupovat. Nástupnictví je totiž velkou výzvou, které rodiny čelí a mnohdy o svůj majetek či podnik přijdou. Důvodem je právě nestabilita, konflikt v rodině, hádky o pomyslný rodinný trůn. To vše nezpůsobuje jen krizi v rodině, ale i nejistotu v rodinné firmě, u zaměstnanců, dodavatelů a dalších osob. Obdobně je to i u nástupnictví v královské rodině.

Odchod královny Alžběty II. může po celých 70 letech v v roli královny vyvolat nejistotu. Šlechtické rody však mají za sebou stovky let a několik generací, které převzaly majetek i vedení rodiny (v tomto případě i země). Bývají tak velkou inspirací pro rodinné podniky. Ten rod, který můžeme považovat za jeden z nejznámějších a nejvýznamnějších na světě, má některá pravidla nastavená státní Ústavou. Do českého prostředí by se to dalo pro pochopení převést tak, že rodinným podnikem je pro královskou rodinu Spojené Království. Ústavu britské monarchie můžeme v jistých částech chápat zároveň i jako ústavu rodinnou. Určuje práva a povinnosti panovníka i nástupců. A zrovna nástupnictví je v Británii nyní jednou z nejaktuálnějších výzev. Na trůn podle ústavních pravidel nastupuje král Karel III.

STÁHNĚTE SI SPECIÁL: JAK SPRAVUJÍ MAJETEK ŠLECHTICKÉ RODY?

Jak je nástupnictví definované v královské rodině?

Z prince Charlese se stal králem Karlem III. v okamžiku úmrtí jeho matky, Alžběty. Zní to možná příliš tvrdě. Británie však podle Ústavy nesmí být pochopitelně bez krále ani na malou chvíli. Ve vedení vždy někdo musí být. Ústava proto udává povinnost nástupcovi pomyslně usednout na trůn ihned, a to ještě před tím, než je oficiálně prohlášen králem. Králem či královnou může být následník trůnu prohlášen zvláštní radou, tzv. Accession Council. Členové rady jsou vybraní poradci krále i členové kabinetu. Rada se setkává v plném počtu pouze při situacích, které mohou vážně ovlivnit království. Jedná se o nástup nového krále nebo při oznámení o svatbě panovníka.

Kdo může být nástupcem trůnu v britské královské rodině?

Nástupnictví podle parlamentu Spojeného Království určuje tzv. Zákon o vypořádání z roku 1701. Ten vychází z Listiny práv v roce 1689. Zákon o vypořádání určuje přesná pravidla nástupnictví. Podle něj mohou na trůn nastoupit všichni protestanští potomci princezny Sophie. Po staletí starý zákon došel změny až v roce 2013. Do té doby nemohl na trůn nastoupit ani takový následník, který uzavřel manželský svazek s římským katolíkem. Stále však platí, že katolík se panovníkem stát nemůže.

Podle starého zákona také bylo definováno, že nástupcem by měl být muž – tedy nejstarší mužský potomek krále. Novelizovaný zákon tuto povinnost odstranil a pohlavím tak v následnické linii zajistil rovnost. Nástupníkem však může být žena (i muž) jen v přímé linii, tzn. manželka krále či naopak manžel královny se nemůže stát následníkem trůnu. Není totiž přímým potomkem již zmíněné princezny Sophie.

Panovník vládne sám, přičemž manželky nabývají hodnosti a statusu jejich manželů. Manželé oproti tomu nemají žádné automatické právo na titul. Příkladem může být dnes již zesnulý královský manželský pár – Její Veličenstvo královna Alžběta II. a její manžel princ Phillip, Vévoda z Edinburghu. Zatímco na trůn nastupující manželský pár nese tituly Jeho Veličenstvo Král Karel III. a královna manželka Camilla, což bylo i výslovným přáním královny Alžběty.

V případě, že je nástupce trůnu nezletilý, je jmenován regent. Toho by měl jmenovat pro případ smrti v době nezletilých potomků král či královna. Regent plní oficiální funkce panovníka, dokud přímý potomek nedosáhne plnoletosti.

Povinnosti krále Spojeného království

Panovník je vládcem státu, v jehož čele stojí. Je tedy pomyslným ztělesněním země. Podle britských zákonů je nedílnou součástí zákonodárné moci, hlavou soudnictví a vrchním velitelem ozbrojených sil. Zároveň je také nejvyšším guvernérem anglikánské církve. Vrchní zástupci církve také bývají zvaní k radě Accession Counsil. těmi jsou Lords Spiritual a Temporal. Tedy biskupové anglikánské církve.

Povinností krále či královny Spojeného království a národů Commonwealthu je vládnou z vůle parlamentu. Stejně jako prezident demokratického státu i král pozve předsedu vítězné politické strany a vyzve ho, aby se stal premiérem a sestavil vládu. Zároveň také vydává razítka na vládní rozhodnutí.

Všechna práva a povinnosti krále a královny Spojeného království a zemí Commonwealthu určuje Ústava Spojeného království.

Kdo je nyní dalším nástupcem trůnu?

Ve středu 8.9. se okamžitě stal králem, tehdy ještě princ Charles, dnes již Jeho Veličenstvo Král III. Dalšími nástupci jsou jeho přímí potomci, jedná se o (řazení je podle práva na trůnu):

  • Princ William (dnes již Vévoda z Cornwellu) – nejstarší syn krále Karla III.
  • Princ George (dnes již princ George z Cornwallu a Cambridge) – nejstarší potomek prince Williama
  • Princezna Charlotte – druhý nejstarší potomek prince Williama
  • Princ Louis – nejmladší potomek prince Williama
  • Princ Harry – mladší bratr prince Williama
  • Archie Harrison Mountbatten-Windsor – nejstarší potomek prince Harryho
  • Lilibet Diana Mountbatten-Windsor – mladší potomek prince Harryho
  • Princ Andrew – mladší syn královny Alžběty II.
  • Princezna Beatrice – nejstarší dcera prince Andrewa

Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články