Home Řízení rodinySpráva rodiny Kdo je pověřenec správy rodinných informací?

Kdo je pověřenec správy rodinných informací?

Autor Redakce

Majetkové a dědické plány jsou u movitých jedinců a rodin stěžejními pro zachování a předání rodinného bohatství dalším generacím. Je však nutné pro tyto případy mít zmocněnce pro majetkový a dědický plán – povětšinou ne jednoho, ale osoby zmocněné každou pro konkrétní část plánu. Jedním z nich je i pověřenec správy rodinných informací, který se s rostoucím objemem dat stává stále důležitějším.

Jako pověřence správy rodinných informací označujeme osobu, která hraje ve správě majetku zásadní roli. Je totiž jedním ze zmocněnců pro váš majetkový nebo dědický plán. Má přístup ke kompletní rodinné agendě, proto byste ji měli vybírat velmi pečlivě. Z důvodu velmi osobního a emočního charakteru se nejčastěji jedná o člena rodiny, ale může to být i blízký přítel nebo odborník z řad Family Offices či Wealth Managerů. Méně často se této funkce ujímá přímo notář nebo advokát.

Co jsou rodinné informace?

Rodinné informace je termín shrnující veškerá rodinná data, která jsou důležitá jak pro váš majetek, tak pro zachování rodinné kultury a hodnot. Jedná se např. o hesla k internetovému bankovnictví, digitálním peněženkám, do depozitáře nebo ke cloudovým úložištím, kde mohou být vložené rodinné fotografie, videa, historické dokumenty a vše další týkající se dané rodiny.

Pověřenec správy rodinných informací tak získává přístup ke všem rodinným datům, resp. získává přístup ke všem nástrojům, kde jsou tato data uchovávána. Jeho úkolem je rodinné informace schraňovat a bezpečně uložit veškeré přístupy k těmto úložištím.

Některá rodinná data mají pro rodinu významnou finanční hodnotu, jiná zas sentimentální či tvoří základ podnikání – jsou tzv. rodinným stříbrem, které není možné prodat – toto „rodinné stříbro“ mnohdy nese hlavního ducha rodiny a tím i hodnotu, která se mezigeneračně předává i bez majetku a která často drží rodinu pohromadě. Může se jednat o vzpomínky (fotografie, videa, prameny, memoáry…), i dědictví předávané z generace na generaci (šperky, knihy, hudební nástroje…).

Rodinné informace nezahrnují však jen rodinný „duchovní“ majetek, ale i přístup do trezorů, firmy a jejím datům, údaje o alarmu i např. digitální aktiva. Donedávna nebylo zvykem digitální aktiva do plánování majetku zahrnovat, ale dnes je všechno jinak. Přibývá totiž lidí, kteří mají vysoké částky v kryptoměnách, investují do NFT apod. Proč? Pokud posmrtně – např. závětí – předáte svůj digitální majetek, řekněme Bitcoiny) potomkům, nebudou k němu mít bez elektronického klíče přístup. Bohatství pak může být navždy ztraceno. Stejně tak to může být bez předání hesla k trezoru v bance či pověření osoby, která může mít do trezoru přístup, a dalších náležitostí.

Jak pověřence správy rodinných informací jmenovat?

Vybranou osobu můžete pověřit ústně, případně jmenovat v závěti nebo zmínit ve statutu svěřenského fondu. Jakým způsobem to uděláte, záleží jen na vás, na její práva a povinnosti to nemá žádný vliv. Jen se nenechte příliš ovlivnit emocemi a vždy si zachovejte objektivní postoj. Často je z důvodu sentimentální hodnoty některých rodinných dat pověřen člen rodiny, obecně se však u správy jakékoliv části rodinného jmění doporučuje externí správce. Může se jednat o vašeho Wealth Managera nebo experta z Family Office.

Kdo další se na dědickém plánu podílí?

Pokud vaše rodina tvoří či upravuje majetkový a dědický plán, měla by se obklopit odborníky, na které se může maximálně spolehnout. Zdaleka totiž nejde jen o peníze, ale také o vaše hodnoty, přání, cíle a potřeby. Vedle správce rodinných informací tedy musíte určit i osoby, které budou zastávat další důležité funkce.

Pokud máte děti, myslete na poručníka, který by si je v případě zhoršení vašeho zdravotního stavu vzal do péče. Na opačné straně je opatrovník, ten by se zase měl postarat o vás. Dále mezi zmocněnce řadíme správce cizího majetku, který se o jmění pouze stará, ale ekonomický užitek z něj přenechává beneficientovi (obmyšlenému). Vykonavatel neboli správce pozůstalosti pak zajistí správné plnění poslední vůle. Zapomenout ale nesmíme ani na svěřenského správce, který spravuje majetek na základě podmínek ustanovených ve statutu svěřenského fondu.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články