Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Jsou nemovitosti stále dobrým způsobem, jak ochránit své investice před inflací?

Jsou nemovitosti stále dobrým způsobem, jak ochránit své investice před inflací?

Autor Lubor Svoboda

V posledním desetiletí byly nemovitosti považovány za bezpečné útočiště investic v období inflace. Je však důležité si uvědomit, že výnosy z nemovitostí nejsou závislé pouze na jednom faktoru a mohou být výhodné, pokud jsou správně diverzifikovány. Investoři by měli při sestavování portfolia dbát na diverzifikaci, která může pomoci snížit riziko inflačních výkyvů. V tomto směru může být fond ARETE INDUSTRIAL pro investory užitečný.

Co se momentálně děje v ekonomickém prostředí a jak to ovlivňuje investice?

Aktuální makroekonomická situace naznačuje změnu v celkovém prostředí, na které jsme byli zvyklí před pandemií COVID-19. Přesunuli jsme se z období podpůrné měnové politiky do prostředí s vyššími náklady na kapitál. Současně s klesající inflací existuje riziko jejího opětovného nárůstu nebo výrazného poklesu. S volatilní mírou inflace a rostoucími náklady na kapitál je důležité sledovat, jak se vyvíjí situace.

Jaká je role diverzifikace v investičním portfoliu?

Investoři se při řízení svých aktiv snaží generovat výnosy prostřednictvím rizikových prémií. Diverzifikace hraje klíčovou roli v tom, jak snižuje dopady rizika na investiční portfolia. Zatímco akcie mohou zažívat obtíže v období ekonomické recese, dluhopisy mohou poskytnout stabilní výnos. Diverzifikace pomáhá zmírnit dopady ekonomické kontrakce, ale nemusí být dostatečná pro ochranu před inflačním rizikem. Růst míry inflace nepřeje akciím, ale může zvýšit výnosy z nemovitostí.

Proč tradiční investiční portfolio není v období inflace dostatečně diverzifikované?

Běžná optimalizace portfolia v průměrných podmínkách selhává v období inflace, protože mění předpokládanou negativní korelaci mezi akciemi a dluhopisy na pozitivní. Tato změna je dána proměnou makroekonomického režimu z nízké a stabilní inflace na vysokou a nestabilní. Tato nejistota vyžaduje robustní a flexibilní alokaci prostředků do různých zdrojů rizik a strategií, aby byla dosažena efektivní diverzifikace v portfoliu.

Výhody investic do nemovitostí v době inflace

Investice do nemovitostí se v období akcelerující inflace a rostoucích úrokových sazeb v roce 2022 ukázaly jako výkonné s pozitivními výnosy kolem 7,3 %. Oproti tomu akcie a dluhopisy zaznamenaly výrazné poklesy. Nemovitosti mohou těžit z inflačně upravených příjmů a růstu hodnoty aktiv v době inflace. I když někteří analytici tvrdí, že pozitivní výkonnost nemovitostí v období inflace je způsobena pomalou adaptací vůči tržním propadům, věříme, že nemovitosti skýtají ochranu proti inflačním výkyvům a mohou být cenným zdrojem diverzifikace v investičním portfoliu.

Co dělat nyní jako investor?

S přihlédnutím k probíhajícím změnám v ekonomickém prostředí a rizikům inflace je důležité sledovat a aktualizovat investiční strategie. Zvažte diverzifikaci portfolia včetně nemovitostí a sledujte trendy ve fiskální politice. Fondy zaměřené na průmyslové nemovitosti, jako je náš fond ARETE INDUSTRIAL, mohou poskytnout možnost investovat do odolných aktiv v období ekonomických změn. Právě díky zmíněnému poklesu momentálně představují nižší ceny investiční příležitost (nižší vstupní cenu), nabízejí odhadované pozitivní výnosy a již zmíněný prospěch diverzifikace v období méně stabilní inflace a korelace mezi akciemi a dluhopisy. Samozřejmě existují části trhu, kde korekce ještě neproběhla v rozsahu, jaký vykazují efektivnější trhy. Při identifikaci nových investičních příležitostí buďte selektivní a nezapomínejte na dlouhodobý horizont investic.

Autor: Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE

Související články