Home Řízení rodinyRodinné podnikání Jak úspěšně rozvíjet rodinné bohatství v každé generaci?

Jak úspěšně rozvíjet rodinné bohatství v každé generaci?

Autor Dana Halušková

Pokud se rodinné firmě daří zachovat a navyšovat bohatství ve více než třech generacích, je za tím pravděpodobně víc než jen počáteční vášeň a ochota riskovat. Postupem času se musí od původního podnikání odpoutat a přizpůsobit trhu. To podle poradenské společnosti Cambridge Institute For Family Enterprise zahrnuje především efektivní investice a akumulaci veškerých rodinných aktiv. 

Zatímco na začátku rodinného podnikání se úspěch a neúspěch omezuje jen na hospodaření firmy, časem je potřeba pracovat s kapitálem i jinak. Můžete ho samozřejmě investovat zpět do firmy, ale také do rozvoje dalších podnikatelských aktivit. A nebo máte ještě jednu možnost – vytvořit diverzifikované portfolio s cílem zachovat bohatství pro další generace.

Nejčastější důvody ztráty majetku

Než se zaměříme na způsoby, které vedou ke zdárnému předání majetku, je potřeba si uvědomit i rizikové faktory. Mezi ty nejčastější patří chybějící strategie alokace kapitálu, a to včetně byznys plánu pro hlavní podnikatelské aktivity. Zároveň se vlastníci často vzdalují správě bohatství a členové rodiny zvyšují své nároky na životní styl. Spotřeba tedy stoupá a kapitál se snižuje. Problémy ale způsobují i nevydařené investice nebo rozvody a další události, které vedou k rozdělení majetku.

Co je klíčem k úspěchu?

Ideální je v každé generaci vytvořit nový zdroj bohatství. Nemusíte přitom podstupovat velká rizika, hlavní je spolupracovat a mít jasně nastavená pravidla správy majetku. To ale neznamená, že každý z rodiny nemusí tvorbě bohatství něco obětovat. Odborníci se shodují, že je potřeba věnovat pozornost těmto třem oblastem současně:

  1. Vývoj zdravé strategie růstu aktiv
  2. Zachování jednoty mezi členy rodiny
  3. Rozvoj rodinných i nerodinných talentů

Zajímavé výsledky přinesl rok a půl trvající výzkum Cambridge Institute For Family Enterprise, který částečně vycházel z dat magazínu Forbes. Konkrétně se týkal rodin, kterým se podařilo udržet na seznamu Forbesu od 80. let až do roku 2011. A z původních 320 jich zůstalo pouze 103. Jedno přitom měly společné, tempo jejich růstu se drželo nad 6% tempem růstu amerických akcií. Je tedy jasné, že jim pomohlo diverzifikované likvidní portfolio aktiv, které pravděpodobně zahrnovalo i rizikovější investice.

Většina zmiňovaných rodin ve sledovaném období nepřešla na pasivní investice a stále má významný vliv na provoz původního podniku. Vzniká tak otázka, jak zakladatelé firem přemýšlejí o správě majetku a jestli se dokážou dívat na svou firmu objektivně. Pokud ji chápou v kontextu celého odvětví, které se dynamicky mění, zpravidla si dokážou představit vstup investora a spolupráci s externími odborníky. Úspěšně pak zvládají konsolidaci, diverzifikaci a další důležité kroky. 

Dokonalá diverzifikace ve dvou podobách

Jak ukazují příklady z praxe, diverzifikace je možná dvěma způsoby – buď geograficky nebo v rámci různých odvětví. Na jedničku se mezinárodní diverzifikace povedla Bratrům Johannpeterovým, kteří už ve čtvrté generaci vlastní ocelářskou společnost Gerdau. Nejprve podnikali jen v domovské Brazílii, ale vzhledem k náročným podmínkám v 90. letech se rozhodli rozšířit byznys za hranice. Důležitá pro ně byla především vzájemná dohoda a podpora diverzifikace akvizic. Už v roce 2002 vyráběli nejvíce válcované oceli na americkém trhu a dnes patří mezi 12 nejvýznamnějších světových hráčů v tomto odvětví.

Naopak rodina Ayala z Filipín naplno využila svého výjimečného postavení v zemi. Se svojí společností Ayala Corporation tak prorazila hned v několika odvětvích. Na trh vstoupila už v 19. století a v současnosti působí ve financích, telekomunikacích nebo nemovitostech.  

Zásadní role tvůrce bohatství

A nakonec přidáváme příklad dobře zvládnuté role generátora bohatství, kterou experti z Cambridge Family Enterprise Group považují za naprosto zásadní. Je jím člen John Elkann, člen rodiny Agnelli, která vlastní společnost Fiat. Tohoto italského výrobce automobilů asi nemusíme blíže představovat. Zajímavé ale je, že Elkann nastoupil na svoji pozici v době, kdy byla firma oslabena a chtěli nad ní převzít vedení externí zaměstnanci. V pouhých 28 letech ale dokázal nastolit pozitivní změny a dnes úspěšně dohlíží na celou strategii rodinného bohatství. Do každodenního provozu firmy přitom zapojen být nemusí.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články