Home Řízení rodinyRodinné podnikání Jak najít rovnováhu mezi rodinou a firmou?

Jak najít rovnováhu mezi rodinou a firmou?

Autor Dana Halušková

Vyvážit osobní život a pracovní povinnosti není vůbec jednoduché. Tím spíš, když pracujete v rodinné firmě, nebo ji dokonce řídíte. Jaké jsou osvědčené tipy zkušených podnikatelů? 

Najít work-life balanc nikdy nebylo tak náročné jako v době digitálních technologií. Potýká se s tím téměř každý, koho práce baví a naplňuje. V rodinných firmách se navíc obě sféry neustále prolínají, a tak je potřeba řešit toto téma opravdu komplexně a sofistikovaně. Poradci rodin s ultra vysokou hodnotou čistého jmění doporučuji zaměřit se na pět hlavních oblastí.

Rozdělení rolí

Nejprve je potřeba jasně oddělit vaše role v rámci rodiny a firmy, se kterými souvisí jasně daná práva a povinnosti. A to neplatí jen pro majitele nebo jeho nástupce, ale pro každého člena zapojeného do podnikání. Zároveň odborníci radí, aby tyto role byly založeny spíše na dovednostech a kompetencích než na přednostních právech nebo senioritě.

Mnohdy pomůžou i oddělené prostory pro rodinné a obchodní diskuse. To znamená, že rodinné oslavy a setkání by se neměla stát obchodními schůzkami a stejně tak byste ve firemní zasedací místnosti neměli řešit rodinné spory. Toto jasné vymezení pomáhá zachovat profesionální integritu a zároveň nenarušuje osobní vztahy.

Efektivní komunikace

Dále se musíte naučit stručně, jasně a rychle komunikovat. Důležitá je transparentnost a otevřený dialog o cílech a vizích společnosti. Většině rodin se osvědčily pravidelné obchodní schůzky, na kterých mohou všechny zúčastněné strany diskutovat o obchodních záležitostech. Dbejte ale na to, aby komunikace zůstala na profesionální úrovni, protože osobní problémy a emoce do obchodních diskusí rozhodně nepatří. A úplně stejně to platí i naopak, což znamená, že problémy v byznysu by nikdy neměly ovlivňovat osobní vztahy.

Konstruktivní řešení konfliktů

Konfliktů se nevyhnete v žádném podnikání a v rodinné firmě to vzhledem k provázanosti rodinných vztahů platí dvojnásob. Experti tedy doporučují mít předem dohodnutý mechanismus řešení konfliktů. Ať už půjde o neutrální třetí stranu, rodinnou radu nebo profesionálního facilitátora, který rozumí nuancím rodinné dynamiky a podnikání.

TIP: Když už ke konfliktu dojde, zaměřte se výhradně na aktuální problémy a vynechte osobní útoky nebo připomínání starých křivd. Jen tak najdete řešení, které bude prospěšné pro podnikání a neohrozí jednotu rodiny.

Plánování nástupnictví

Jednou z nejkritičtějších oblastí, kde se rodina a podnikání překrývají, je předání majetku a nástupnictví. Proto začněte s celým procesem v dostatečném předstihu a zapojte do něj všechny členy rodiny, kterých se jakýmkoli způsobem týká. Zároveň by mělo být založeno spíše na zásluhách a schopnostech než na tom, co si kdo nárokuje.

Při plánování nástupnictví zvažte, jak připravit další generaci na vedení. Tato příprava přitom nezahrnuje jen obchodní vzdělávání, ale také předávání znalostí v oblasti správy bohatství. Díky tomu mladá generace lépe pochopí odpovědnost a emocionální výzvy, které s sebou přináší bohatství a vedení.

Sdílení vizí a hodnot

Společné podnikatelské vize a rodinné hodnoty dokážou udržet rodinu i firmu pohromadě. Pokud je tedy budete pravidelně rozvíjet a zapojíte do procesu všechny členy rodiny, máte velkou šanci uspět v obou oblastech. Toto sdílení posílí rodinné vazby a navíc vám může pomoci i v obchodních rozhodnutích.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články