Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Hodnota čistého jmění klesla, ESG jako investiční priorita a digitalizace: Co nového přinesl World Wealth Report?

Hodnota čistého jmění klesla, ESG jako investiční priorita a digitalizace: Co nového přinesl World Wealth Report?

Autor Redakce

Podle nejnovější zprávy World Wealth Report společnosti Capgemini došlo k poklesu hodnot čistého jmění HNWI, a to o 3,6 % na 83 bilionů USD, uvádí společnost v tiskové zprávě. Podle autorů studie se jedná o největší pokles za posledních deset let. Důvodem jsou geopolitická a makroekonomická situace.

Nejvýznamnější pokles hodnoty čistého jmění společnost Capgemini zaznamenala v Severní Americe (o 7,4 %). V Evropě se populaci HNWI dařilo lépe, ačkoliv stále je zde pokles o 3,2 % oproti loňskému roku. Na druhé straně se projevil růst čistého jmění populace států, které jsou známé pro svůj ropný nebo plynárenský průmysl – tedy státy v Africe, Latinské Americe a na Blízkém Východě. Co nového World Wealth Report přinesl?

Prioritou jsou ESG investice

ESG investice jsou stále největší prioritou investorů, ekonomické nejistotě navzdor. Zisky z investic v rámci ESG principů přiznalo pouze 23 % respondentů průzkumu, přesto je pro 41 % dotázaných ESG největším investičním cílem. Naopak poradci, kteří se účastnili studie, také upřesnili, že 40 % z nich chybí dostatek dat o skutečném dopadu ESG investic a zhruba polovina osob uvedla, že potřebují více informací.

Digitalizace jako nutnost pro poskytování služeb HNWI

Průzkum ukazuje potřebu digitalizace. Aktuálně se poradci pro správu majetku potýkají s nedostatkem digitálních nástrojů. To je omezuje v poskytování služeb a odborných znalostí. Privátní poradci poté tráví čas neefektivně – věnují se vedlejším činnostem, jejichž řešením by mohla být pokročilá digitalizace procesů. V průměru pouze jeden ze tří vedoucích pracovníků hodnotil komplexní digitální vyspělost své firmy jako vysokou. 

Jedná se defacto o uzavřený kruh. Digitalizace zásadně usnadní a zefektivní práci poradců, kteří se budou moct věnovat poskytování kvalitních služeb a know-how s přidanou hodnotou. Podle studie většina (56 %) respondentů z řad HNWI uvedlo, že na výběr jejich privátního poradce má vliv právě poskytování služeb s přidanou hodnotou.

Zpráva zdůrazňuje, že pro podporu růstu výnosů a zvýšení spokojenosti klientů potřebují společnosti zabývající se správou majetku integrované klientské rozhraní na jednom místě a vytvořit pro klienty perfektní prostředí a pro poradce snadnější a efektivnější práci. Jedině tak se budou moct experti věnovat důležitým aspektům, nikoliv administračním a vedlejším činnostem. 

„Firmy zabývající se správou bohatství jsou v kritickém bodě obratu, protože makroprostředí si vynucuje změnu myšlení a obchodních modelů, aby vedly k udržitelnému růstu výnosů. Agilita a přizpůsobivost budou pro jedince s vysokým čistým jměním klíčové, protože jejich pozornost směřuje k ochraně bohatství. Odvětví bude muset posílit hodnotu, posílit vztahy s manažery a otevřít nové příležitosti růstu, aby zůstalo relevantní,“ řekl Nilesh Vaidya, globální ředitel pro bankovnictví a kapitálové trhy společnosti Capgemini.  „Jejich úspěch bude spojen s řešením problémů souvisejících s digitální nezralostí v hodnotovém řetězci bohatství.“

Potenciál růstu společnosti? Zaměřte se na segment „bohatých“

Segmentem bohatých autoři studie nazývají skupinu afluentních jednotlivců, kteří mají investovatelná aktiva mezi 250.000 – 1. mil USD. Skupina potenciální klientely nyní představuje novou silnou základnu pro poskytování služeb správy majetku. Jejich počet i finanční zázemí se stále zvyšuje, nejvýznamnější podíl je pak zaznamenán v Severní Americe a Asii a Tichomoří. Přesto třetina společností poskytujících služby správy majetku se touto skupinou potenciálních klientů nezabývá.

Podle World Wealth Reportu právě tento segment afluentních klientů do jednoho roku vyhledá poradenské služby pro správu svého majetku. Aby se poradci mohli efektivně věnovat i této skupině a poskytovat odborné služby, upozorňují autoři studie na nutnost aktualizace technologií – a jsme zpátky – potřebu digitalizace.

Poradenské společnosti na základě rozsahu služeb mohou využít tři možnosti, jak vybudovat bohatou zákaznickou základnu:

  • Využít stávající nastavení správy majetku urychlením komplexní digitální transformace
  • Vyvinout nabídku bohatství jako služby pomocí kanálů třetích stran, včetně maloobchodních bank a nezávislých poradců
  • Vybudovat specializovanou platformu pro bohaté služby rozšířenou o samoobslužné nástroje pro zlepšení správy zákazníků

Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články