Home Řízení rodinySpráva rodiny Family versus Private Wealth. Jak se liší rodinné bohatství od soukromého?

Family versus Private Wealth. Jak se liší rodinné bohatství od soukromého?

Autor Dana Halušková

Podle průzkumů si pouze 10 procent rodin dokáže zachovat majetek po tři generace. A jedním z důvodů může být i nedostatečné odlišení rodinného a soukromého majetku. V čem je hlavní rozdíl? 

Základem soukromého bohatství je finanční kapitál. Pokud si ho ale chcete udržet po generace, samotné peníze vám stačit nebudou. Zapojit musíte promyšlenou strategii, která zahrnuje i lidský a intelektuální kapitál a zpravidla také řízení správy rodinného majetku, podniku. Právě tyto čtyři oblasti tedy můžeme chápat jako součásti rodinného jmění.

Kvalitní správa majetku přesahuje soukromé bohatství

Rodinný majetek je mnohem komplexnější než bohatství jednotlivce, a proto i jeho správa vyžaduje větší úsilí, pokud má přinášet kýžené výsledky. Pokud si na ní ale dáme záležet, může mít výrazný pozitivní až transformační dopad na celou rodinu i na její okolí. A k tomu bude potřeba spolupracovat s nejlepšími právníky, účetními nebo odborníky na Wealth Management.

Zmiňovaní externí konzultanti ale rodině pouze ukážou směr a největší část odpovědnosti bude na samotných členech rodiny. Právě oni totiž nakonec rozhodují, kam investovat nebo v čem podnikat. A je extrémně důležité, aby přitom nemysleli jen na svůj vlastní prospěch, ale drželi při sobě a dokázali spolu správně komunikovat. Ať už to bude v rámci rodinné rady, rodinného shromáždění nebo úplně jinou formou. Jen tak se můžou dohodnout na efektivní spolupráci, která povede k růstu ve všech směrech.

Rodinný majetek je o lidech, znalostech a zkušenostech

Podle odborníků z Truist Wealth Center for Family Legacy dokážou svoje bohatství nejlépe spravovat rodiny, které si uvědomují, co se skrývá za jejich úspěšným byznysem. Kromě péče o movitý a nemovitý majetek jde především o jednotlivé rodinné příslušníky, kteří by měli mít možnost co nejlepšího vzdělání. Nezastupitelnou roli má ale v tomto případě i komunikace a příprava dědiců na mezigenerační předání majetku, které kromě finančního zajištění slibuje také zachování rodinného odkazu.

Pohled z vícegenerační perspektivy

Na budování a ochraně rodinného bohatství by se měl podílet každý z členů, a to různými způsoby. Důležité ale je, aby přitom ctil tradice a hodnoty svých předků. Každý dědic a nástupce v rodinné firmě musí pochopit, čemu předchozí generace věřily a čeho chtěly dosáhnout. A ve chvíli, kdy se na tom bude chtít podílet, může na jejich práci navázat a snažit se společně s ostatními členy rodinné bohatství nejen chránit, ale i dál rozšiřovat. 

Základem celého jmění je většinou konkrétní rodinné stříbro (např. rodinná firma), které na rozdíl od kapitálových společností nefunguje jen díky dobře nastavenému obchodnímu modelu. V zásadě ale stojí zejména na rodinných hodnotách a odkazu sdíleném z generace na generaci. Nástupce se tedy musí na převzetí podniku, majetku dobře připravit, a to jak v otázce finanční gramotnosti, tak vedení týmu a komunikace s celou rodinou i ostatními zaměstnanci. Pomůže mu v tom především promyšlený plán nástupnictví.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články