Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie ​​7 trendů, které formují budoucnost filantropie

​​7 trendů, které formují budoucnost filantropie

Autor Dana Halušková

Od vzniku filantropie v době průmyslové revoluce se mnohé změnilo. Z obyčejné touhy překonat nerovnosti se stal dlouhodobý a strategický přístup k dárcovství. Dodnes ale filantropové řeší hlavně sociální a environmentální témata a snaží se vyvolat celospolečenské změny k lepšímu. Jak se bude celé odvětví vyvíjet nadále?

Z globálního hlediska v posledních letech filantropie roste a roční výše darů se pohybuje okolo bilionu dolarů. Růst ale není přímočarý a na dostupných datech jsou vidět výkyvy spojené s covidovou krizi, začátkem války na Ukrajině a dalšími významnými událostmi. Jejich vznik se dá odhadnout jen těžko, ale s jistotou můžeme popsat sedm trendů, které dárcovství formují už nyní.

Filantropie není statická. Stále se vyvíjí a stává se z ní čím dál komplexnější a sofistikovanější obor, který rozšiřuje své působení do mnoha oblasti. V centru jejího zájmu ale zůstává společnost a životní prostředí. Pojďme se podívat, jaké nejvýraznější trendy se podle privátní banky LGT ve filantropii projeví v příštích letech. Trendy pak ve větší míře reflektují celospolečenské výzvy, se kterými se v současné době setkáváme v mnoha oblastech správy a plánování bohatství.

Co ovlivní budoucnost dárcovství?

1. Růst s drobnými výkyvy

Zájem o filantropii neroste přímočaře. Po štědrém roce 2020 došlo v letech 2021 k mírnému poklesu a návratu k podobným číslům, na jaká jsme byli zvyklí před pandemií. Zatím je ale dostupné jen omezené množství dat. Očekává se však, že trend dárcovství bude růst.

2. Vzestup kolaborativní filantropie 

Ukazuje se, že díky spolupráci mezi donory i neziskovými organizacemi se zvyšuje dopad jednotlivých dobročinných aktivit. Synergie samozřejmě vyžaduje více času a úsilí, ale z dlouhodobého hlediska se určitě vyplatí. A to i z hlediska efektivity. Proto budoucností filantropie není jen tato spolupráce, ale i kolektivní filantropie – spolupráce více donorů, nebo tzv. trust based dárcovství.

3. Stírání hranic

Už není tak důležité, jestli jde o tradiční filantropii, impaktové investice nebo například venture filantropii. Jednotlivé směry se mezi sebou prolínají a do popředí se dostává zejména očekávání dárců ohledně návratnosti jejich příspěvků.

4. Systémové řešení

Filantropie v moderním pojetí nebojuje jen se samotnými problémů, ale snaží se najít jejich příčinu a pracovat na jejich řešení. I s relativně malým kapitálem tak může podnítit velké změny. Například tak, že motivuje vládu či podniky s větším kapitálem zapojit se do filantropického projektu.

5. Rasová a genderová rovnost

Diverzita a inkluze jsou v posledních měsících velkým tématem, a tak se stávají také součástí dárcovství. V poslední době se filantropie snaží vypořádat s nerovností mezi mocnými a potřebnými, klade více důrazu na vzájemnou důvěru a zapojuje řešení genderových, rasových a dalších společenských nerovností. Je tedy mnohem více o důvěře a konkrétní pomoci. Její koncepty ale mají různou podobu a neustále se mění.

6. Větší zapojení žen a next gen

Obdobně jako předchozí trend se v mnoha společenských oblastech stále více objevuje tematika žen ve vedení a next genu, jako nástupnické generace. Není překvapením, že se stávají klíčovými hráči i na poli dárcovství. Zaměřují se zejména na impaktové investice a účelově řízené podnikání, a tak je otázkou, zda časem úplně nezmění obecně platné pojetí filantropie.

7. Zaostřeno na klima

Ještě před 10 lety byly nadace zaměřené na ochranu klimatu spíše výjimkou. Dnes jde naopak o jedno z nejdůležitějších témat celé oblasti filantropie i impaktových investic. Jejich cílem je energetická transformace s cílem uhlíkové neutrality.

Rodinná filantropie jako další trend nebo osvědčený princip?

Filantropie už dávno nemusí být jen individuální záležitostí. Naopak velký přínos má nejen pro obdarované, ale i pro rodiny dárců, které společné dobročinné aktivity stmelí. A možná jim i přinese malý návod, jak komunikovat o společných hodnotách nebo podnikat další důležité kroky včetně plánování nástupnictví. Spousta rodinných firem navíc díky tomu vyhledá externího odborníka z řad expertů z Family Office nebo Wealth Managerů.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články