Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Vyšlo šesté číslo publikace Wealth Magazín – Report: Největší přehled fondů kvalifikovaných investorů v ČR 2023

Vyšlo šesté číslo publikace Wealth Magazín – Report: Největší přehled fondů kvalifikovaných investorů v ČR 2023

Autor Eva Ulrichová

Po dvou letech vyšel aktualizovaný Největší přehled fondů kvalifikovaných investorů v ČR. Některé z fondů v roce 2021 již zanikly, mnoho zase vznikly, a u všech dalších se povětšinou udála nějaká změna. Jak se v českém prostředí daří trhu fondů kvalifikovaných investorů a co se v šestém čísle publikace Wealth Magazín – Report dozvíte?

Hodnota čistého jmění HNWIs a UHNWIs podle zprávy Wealth Report společnosti Knight Frank v roce 2022 celosvětově klesla o 10 %, přesto objem investovaných aktiv byl vyšší o 62 % oproti desetiletému průměru. Lze tak předpokládat, že movití investoři – krizi navzdory – využívali investičních příležitostí. Trend můžeme sledovat i v České republice.

Základem každé investiční strategie je diverzifikace, a to platí i o diverzifikaci na úrovni investičních vehiklů. Jedním z nich, určený pro zkušené a movité investory, je fond kvalifikovaných investorů (FKI). Z dat vyplývajících z České národní banky a Asociace pro kapitálový trh ČR vyplývá, že obliba FKI stále roste. Podle dat výroční zprávy AKAT ČR objem majetku pod správou českých FKI meziročně vzrostl o 33 % na více než 351 mld. Zvýšil se také počet českých fondů kvalifikovaných investorů v evidenci ČNB, a to za rok o 57 fondů na 358.

KE STAŽENÍ: WEALTH MAGAZÍN – REPORT
NEJVĚTŠÍ PŘEHLED FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ V ČR 2023


Co je fond kvalifikovaných investorů?

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investičním vehiklem, který se zakládá na míru ve prospěch individuální investiční potřeby privátního investora. Ten musí mít statut kvalifikovaného “zkušeného” investora, ale účast ve fondu může být i veřejně nabízená a plnit funkci fundraisingu, tzn. získávání zdrojů za účelem dalšího investování. FKI patří do skupiny regulovaných investičních struktur a alternativních fondů.

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou definovány § 272 – § 293 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech č. 240/20213 Sb. FKI nabízejí širokou škálu investičních příležitostí a investorům tak dávají možnost nejen zhodnocení investice, ale i výběr na základě jeho dlouhodobých cílů a hodnot.

Obhospodařovatelem fondu kvalifikovaných investorů v ČR může být ze zákona:

 • Samosprávný investiční fond, který je tímto fondem kvalifikovaných investorů
 • Investiční společnost, která je oprávněná obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů
 • Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem EU a má povolení České národní banky opravňující ji k obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů
 • Zahraniční osoba, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, s povolením orgánu dohledu jiného členského státu oprávněná přesáhnout rozhodný limit

Kdo je kvalifikovaným investorem?

Kvalifikovaným investorem je osoba, která

 • má zkušenosti s investováním
 • prostřednictvím dotazníku prošla ověřením vhodnosti
 • splnil minimální výši investice do FKI 125.000 €, popř. český ekvivalent, ve výši min. 1.000.000 CZK.

Fondy kvalifikovaných investorů jsou regulovány Českou národní bankou. K 31. 12. 2022 ČNB eviduje 358 fondů kvalifikovaných investorů.

Nové investiční příležitosti

Fondy kvalifikovaných investorů jsou známé širokou škálou investičních příležitostí. Aktiva tak mohou kvalifikovaní investoři investovat do různorodých odvětví a diverzifikovat prostředky v rámci odvětví. V Největším přehledu fondů kvalifikovaných investorů v ČR pro rok 2023 se můžete dočíst o fondech například z těchto oblastí působení:

 • Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů
 • Investice do (udržitelné) energetiky
 • Akciové fondy nebo FKI investujících do podniků
 • Investice do pohledávek, úvěrů nebo hypoték
 • Další alternativní investice (např. průmysl a zbrojní průmysl, investice dle ESG strategií, invstice do dalších FKI apod.)

O jakých FKI v ČR můžete zjistit více?

V nejnovějším čísle publikace Wealth Magazín – Report se o detailní informace, investiční strategie i své know-how podělili zástupci 30 českých fondů kvalifikovaných investorů:

Děkujeme dalším partnerům tohoto vydání:

Co je Wealth Magazín – Report?

Wealth Magazín – Report je publikace, která vychází kvartálně formou PDF v sekci WMAG – Report. Wealth Magazín – Report se zaměřuje na poskytovatele služeb Private Wealth. Šesté číslo se zabývá přehledem fondů kvalifikovaných investorů v České republice, aktualizovaný k 31. 12. 2022. PDF speciál je ke stažení zdarma všem registrovaným čtenářům Wealth Magazínu.

Chcete dostávat zdarma PDF publikace na svůj email? 
Registrujte se k odběru ZDE.

Související články