Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Je čas na prodej vašeho rodinného podniku?

Je čas na prodej vašeho rodinného podniku?

Autor Dana Halušková

Pokud se vaší rodinné firmě dlouhodobě nedaří nebo na její vedení už sami nestačíte a nemáte ji komu předat, nabízí se otázka prodeje. Záleží na vlastnické struktuře, ale konečné rozhodnutí nikdy není jen na majiteli. Vždy je potřeba komunikovat s celou rodinou a případně i s nezávislými odborníky a společně zvážit veškerá pro a proti.

Každá firma jednou za čas prochází krizovým obdobím, kdy její majitelé přemýšlejí o prodeji jako o jedné z možností. A výjimkou nejsou ani rodinné podniky, u kterých nejde jen o byznys, ale i o zájmy jednotlivých členů a nezřídka dochází ke generačním střetům. Co tedy při rozhodování o prodeji hraje největší roli? A jak efektivně spolupracovat napříč generacemi?

Finanční, emocionální i sociální záležitost

Z podnikatelského hlediska byste měli firmu logicky prodat ve chvíli, kdy náklady na její vlastnictví převáží nad přínosem prodeje. V případě rodinného podniku ale do hry vstupují i neobchodní faktory, jako je nástupnictví, zájem či kompetence potomků převzít firmu a další. Tato situace většinou teprve odstartuje první debaty nad jeho budoucností. Prodej rodinného podniku je velmi složité rozhodnutí, a to zejména pro zakladatele, který ho od základu vybudoval. Má pro něj totiž mnohem vyšší cenu, než jaká je vyčíslitelná penězi. Zároveň se setkává i otázkou emocí a společenského postavení. 

Proto odborníci doporučuj zvážit několik otázek, jejichž odpovědi vám mohou napovědět, zda je čas zamyslet se nad prodejem či nikoliv.

Argumenty pro prodej

Pokud se rodinní příslušníci přiklánějí k prodeji, většinou je k tomu vedou tyto důvody:

  • chtějí diverzifikovat rodinný majetek
  • snaží se ukončit rodinné spory, které souvisí se společným podnikáním 
  • vyhovovaly by jim spíše pasivní investice než aktivní vlastnictví, které vyžaduje neustálý dohled
  • uvědomují si, že nebyl vytvořen plán nástupnictví, který by odpovídal potřebám a dovednostem nové generace 

Proč si firmu naopak nechat?

Pro zachování podniku v rodině naopak hovoří tyto faktory:

  • silná vazba na zaměstnance i celou komunitu
  • úcta k rodinnému odkazu
  • víra ve sdílené vlastnictví a osobní pouto k rodinné firmě
  • touha zachovat podnikání pro budoucí generace

Klíčem k úspěchu je otevřená komunikace

Ať už se nakonec rozhodnete pro jednu nebo druhou variantu, určitě si nechte čas na rozmyšlenou a s ostatními členy rodiny o tom mluvte. Ideální je vytvořit bezpečné prostředí v rámci rodinné rady, rady vlastníků nebo i neformálních schůzek a společně si zodpovědět veškeré palčivé otázky a vzít v úvahu všechny názory. Některé podnikatelské rodiny si nakonec poradí sami, jiné potřebují i pohled nezávislých expertů z řad Wealth Managerů, transakčních právníků nebo finančních poradců.

Jasná pravidla a přesně dané role

Stejně tak je důležité, aby každý rodinný příslušník věděl, jakou má v podniku roli. Od toho se totiž odvíjí jeho práva a povinnosti v celém rozhodovacím procesu, který musí mít správně nastavená pravidla. Diskuze s rodinou, ale i managementem firmy a externími odborníky tak budou transparentnější, snadnější a rychleji povedou k výsledku.

Alternativy prodeje

V rámci prodeje se nabízejí dvě možnosti. Buď jde o celou firmu i s hmotným a nehmotným majetkem, nebo je možné rozprodat pouze akcie. Tento krok je ale spojen s registrací firmy na burze a emisí akcií v určité hodnotě, což v českém prostředí není pro rodinné podniky příliš běžné. Ve Spojených státech se ale jedná o běžnou praxi, která pravděpodobně časem pronikne i do Evropy. A s tím se pak pojí i možnost částečného odprodeje (pouze části akcií).

Obraťte se na odborníky

Jakmile budete pro prodej rozhodnuti a shromáždíte všechny potřebné informace, už vám nic nebrání s celým procesem začít. Pomůže vám především transakční právník, který se na fúze a akvizice specializuje. A dále se můžete obrátit i na daňové poradce a účetní. Nemusíte je ale složitě hledat sami, stačí využít služeb rodinné kanceláře, která vám najde ty nejlepší externí specialisty na každou oblast.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články