Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Jak souvisí altruismus a filantropie?

Jak souvisí altruismus a filantropie?

Autor Dana Halušková

Filantropii se věnuje čím dál více jednotlivců, rodin i firem. Je tedy potřeba znát její přesný význam a ujasnit si, jak se liší od podobných forem sociálního jednání. Souvislosti mezi filantropií a charitou nebo sponzorským darem už jsme popisovali. Nyní se tedy podíváme na to, co má společného s altruismem.

Hodně napoví už samotné pojmy. Výraz altruismus pochází z francouzštiny a odkazuje k formě prosociálního, respektive pomáhajícího chování, které konáme nezištně, aniž bychom očekávali odměnu. Naproti tomu filantropie je složenina dvou řeckých slov filos (milující) a athropos (člověk). Vyjadřuje tedy lásku k člověku a společnosti jako celku. 

Pro blaho ostatních

Altruismus zkoumala v průběhu dějin řada myslitelů, ale samotný termín zavedl až francouzský sociolog Auguste Comte. Poprvé se o něm zmínil v roce 1891 jako o jednom ze základních pilířů tzv. náboženství humanity. Nešlo přitom o náboženství v pravém slova smyslu, protože neuctívalo žádného boha, důležitá pro něj byla především láska k lidstvu.  

Altruistu definoval jako člověka, který jedná ve prospěch druhých, protože dokáže potlačit svůj vlastní egoismus. Blaho ostatních je pro něj tedy morálně důležitější, což se může projevovat i tím, že se věnuje filantropii nebo mecenášství (nezištné podpoře umění). Nikdy by přitom ale neměl zapomínat sám na sebe.

Individuální řešení versus obecný směr

Zásadním rozdílem je to, že altruismus se většinou týká jednotlivců ve vztahu k nejbližšímu okolí. Jde tedy vlastně o individuální morální princip, který zpravidla nepřekračuje hranice měst, nebo dokonce zemí. Filantropie má naopak obecnou platnost a je altruismu i dalším podobným principům nadřazená. To samé platí například pro charitu, která také vyjadřuje snahu pomáhat potřebným. Filantropie ale navíc podněcuje společenskou změnu. Z toho důvodu se často pojí zejména s podporou vzdělávání nebo rozvoje komunit.

Dále pak můžeme filantropii a altruismus porovnávat z hlediska strategií a sledování výsledků. V obou případech se setkáváme s náhodnými a jednorázovými činy, ale filantropie může být i promyšlená a dlouhodobá. A ukazuje se, že právě díky tomu pomáhá potřebným výrazně efektivněji. Potvrzuje to i přední odborník na filantropii a impaktové investování Nicola Crosta, který se tématu věnoval například v článku pro Medium.com nebo na konferenci Private Family Wealth v roce 2023.

Altruismus a filantropie v byznysu 

V podnikání byl altruismus dlouho považován za nežádoucí, ale v posledních letech se karta obrací. Mnoha zákazníkům už nestačí, že nakupují u ověřené firmy s dobrými hospodářskými výsledky. Důležité je pro ně i odpovědné chování dané společnosti, a to ve smyslu sociálním i environmentálním. Naproti tomu filantropie k byznysu neodmyslitelně patří už od začátku 20. století, kdy k jejímu rozvoji významně přispěli američtí podnikatelé John D. Rockefeller nebo Andrew Carnegie.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články