Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jak poznat (ne)zkušeného správce rodinného majetku

Jak poznat (ne)zkušeného správce rodinného majetku

Autor Vladimír Fichtner

Spravovat majetek vysoké hodnoty je pro správce odpovědností. I malá chyba může způsobit významné škody. Jak poznat nezkušeného správce rodinného majetku?

Když jsme začínali podnikat, neměli jsme nic. Jen chuť, energii, vizi a lehký náznak plánu, jak na to. Většinou jsme se ale učili metodou „pokus – omyl.“ A vzhledem k tomu, že jsme nic neměli, nemohli jsme udělat velkou chybu. Jako správci majetku a bohatství si (příliš velké) chyby už nemůžeme dovolit. Nesmíme udělat rozhodnutí, které by mělo fatální následky. Nezkušení správci ale některé typické chyby dělají často. Pojďme se na ně podívat.

Koncentrace majetku do české koruny a České republiky

Mnozí úspěšní podnikatelé vybudovali svůj majetek v ČR. Bylo přirozené, že když z firmy začali vybírat první větší peníze, investovali je do nemovitostí a pozemků ve svém okolí, také v ČR. Když jim začalo zbývat ještě více peněz, privátní bankéř jim poradil, aby investovali – obvykle do nějakého finančního produktu zajištěného do české koruny. 

Takže dnes, když se s nimi setkáme, mají veškerý majetek v české koruně. Znamená to, že věří tomu, že ČR bude jako Švýcarsko a česká koruna bude v příštích desítkách let posilovat jako švýcarský frank. Co když ale koruna nebude frank? Co když budoucnost ČR je horší, než si dnes myslíme? 

Podnikatel si to nepřipouští, ale zkušený správce myslí na různé scénáře. I na to, že koruna může být slabá. Nebo na to, že se válka může v horizontu let nebo desítek let dostat až na naše území. Proto zkušený správce – na rozdíl od toho nezkušeného – nikdy nekoncentruje bohatství v jedné měně a jednom regionu. Ví, že by to mohlo mít fatální důsledky, jako se o tom dnes přesvědčují úspěšní podnikatelé na Ukrajině.

Sázka na jeden scénář budoucnosti

Nezkušený správce se snaží odhadnout, co přinese zítřejší den. Neustále sleduje nejnovější zprávy a trendy, burzovní zpravodajství a svoji křišťálovou kouli. Podle toho, co si myslí, že se bude dít, se zachová se svými investicemi. Zkušený správce pracuje s různými scénáři budoucnosti. Právě tak poznáte jeho zkušenost. Schválně se zeptejte svého bankéře, co si myslí o vývoji české koruny. Nebo české inflace. Nebo o vývoji americké ekonomiky. Pokud vám v každém případě zmíní jen jeden scénář budoucnosti a to, jak na něm vyděláte, dál se s ním neraďte. Budoucnost nikdo nezná a je potřeba přemýšlet, jaká finanční řešení přinesou rozumné výsledky při různých scénářích budoucnosti.

Ukážu to na příkladu. V roce 2019, když na trh přišly české státní proti-inflační dluhopisy, jsme nevěděli, zda bude vysoká inflace. Ale uvědomili jsme si, že tyto dluhopisy budou rozumně fungovat pro hotovostní a dluhopisovou část majetku:

a) Když bude deflace (záporná inflace), tyto dluhopisy ponesou nejhůře 0 %. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 již větší částky na eurových účtech nesly záporný úrok, řekli jsme si, že NULA bude v dobách deflace rozumný výsledek pro hotovostní a dluhopisovou část portfolia. Pro jeden scénář budoucnosti nám tak tyto dluhopisy vyhovovaly.

b) Když by inflace byla dlouhodobě normální – 3 % p.a., také bychom na hotovostní části portfolia měli rádi alespoň tuto inflaci. I v roce 2019 a předtím platilo, že bankovní vklady téměř nikdy nevydělávaly alespoň inflaci. I pro druhý scénář budoucnosti nám dluhopisy vyhovovaly. 

c) Pokud bude inflace vysoká, přinesou proti-inflační dluhopisy velmi příjemné zhodnocení, opět v porovnání s dalšími alternativami typu hotovost a dluhopisy. I pro třetí scénář budoucnosti nám proti-inflační dluhopisy vyhovovaly, a proto jich naši klienti – rentiéři – mají 10 až 25 % svých portfolií v našem mandátu.

Nevnímání nebo podceňování rizik

Na první pohled jasnou známkou nezkušenosti správce / bankéře/ poradce je neznalost anebo nedůsledná aplikace investiční strategie Wealth Protection. Pokud tento termín ještě neznáte, dejte si pozor, abyste při správě svého bohatství neudělali fatální chyby.

Cílem strategie Wealth Protection je vyhnout se, pokud možno, všem fatálním chybám při správě majetku dnes i v průběhu příštích desítek let. Proto zkušení správci neustále přemýšlejí, jaké problémy a rizika na bohatství číhají a jak se jim lze vyhnout.

V konečném důsledku jsou doporučené investice vybírány s přihlédnutím k jasným pravidlům. Zmíním alespoň nějaké:

Bohatství a majetek jsou vždy důsledně diverzifikovány z různých úhlů – nikdy není v jedné měně, nikdy není v jednom regionu nebo jen na jednom kontinentu, nikdy není v jednom odvětví, u jednoho správce fondů, u jednoho emitenta dluhopisů apod. Už naše babičky říkávaly: „Nedávej vše do jednoho košíku.“, a toto pravidlo zkušení správci respektují.

Bohatství je významně umisťováno v souladu s pravidlem „Too big to fail“ neboli „Příliš velký na to, aby zkrachoval“ a také s přihlédnutím k tomu, aby nešlo o nákladově příliš drahé produkty. 

Proto žádný ze zkušených správců neměl peníze ve Sberbank ani v Arca Capital, ale typicky u největších správců světa jako jsou Black Rock, Fidelity, Pimco a další. V ČR je dnes investováno cca 708 mld. Kč do fondů, my – protože se považujeme za zkušené – v českých fondech nemáme investovanou ani korunu.

Zkušený správce nevěří slibům toho, kdo mu co nabízí, ale sám si nabídku ověří, prověří, zanalyzuje a potom se po pečlivém zvážení rozhodne, zda ji využije. My máme např. v databázi více než 16 000 investičních produktů dostupných investorům v ČR, využíváme z nich jen několik desítek. Ostatní považujeme za nezajímavé.

Nahodilé chování

Nezkušený správce vyhodnocuje jednu investiční příležitost za druhou, vždy individuálně, vždy úplně od začátku. Dříve nebo později to pro něj znamená, že toto vyhodnocovaní přestává časově zvládat a některé investiční příležitosti mu utečou nebo udělá zbytečnou chybu.

Zkušený správce bohatství má systémy, které mu pomáhají snižovat počet chybných rozhodnutí a zrychlovat vyhodnocování investic. Mezi takové systémy patří například:

  • Jednoznačný systém výběru produktů (akcií, dluhopisů, fondů, ETF), který z desítek tisíc produktů na trhu umí vybrat ty nejvhodnější podle časem ověřených pravidel. Takový systém investici do dluhopisů doporučí jen v případě, že má emitent mezinárodní rating apod.
  • Systém přístupu k zajištění nebo k nezajištění portfolia do české koruny včetně jasného a selským rozumem srozumitelného vysvětlení tohoto přístupu.
  • Systém péče o hotovost a krátkodobé uložení peněz. Právě doporučení v této oblasti bude velmi podstatné v nejbližších měsících, kdy dochází k průběžnému zvyšování úrokových sazeb.
  • Systém reakce na poklesy na trhu i na přílišný růst trhu je důležitý, protože zkušený správce je vždy PŘEDEM připraven a nebyl zaskočen jako jsou nezkušení správci, kteří například nezažili krize, války a razantní změny úrokových sazeb.
  • Systém na sledování ocenění trhu a chování lidí na trhu, protože zkušený správce umí odlišit podstatu od emocí. Ať už to je přílišná chamtivost, která vede ke zbytečnému riziku, nebo přílišné obavy, které mohou správce připravit o spoustu peněz.

Zkušený správce má roky zkušeností

Když jsem v roce 1991 začínal ve světě financí, tak jsme neměli žádné zkušenosti. Vše jsme se učili za pochodu. Chyby, které jsem sám udělal a viděl kolem sebe, přináší poučení a zkušenosti. Něco jiného je, když člověk o nějaké době čte a něco jiného je, když už zažil zvyšování úrokových sazeb, války a recese. 

Až tedy příště budete přemýšlet o svém majetku, dejte si pozor na přílišnou sebejistotu. U nás podnikatelů je tak nějak vrozená, ale u správy majetku může mít zásadní vliv na životní úroveň. 

Autor: Vladimír Fichtner, předseda představenstva obchodníka s cennými papíry Fichtner a.s.

Související články