Home Řízení rodinySpráva rodiny Diverzita jako příležitost pro rodinné firmy

Diverzita jako příležitost pro rodinné firmy

Autor Redakce

V České republice i po celém světě je kladen stále větší důraz na diverzitu a inkluzi. Co vlastně tyto hodnoty znázorňují? A jak se týkají genderové i názorové rozmanitosti nebo celkové firemní kultury? Trendy nabízí příležitost pro rodinné firmy.

Konkurenceschopnost a udržitelnost rodinných podniků do velké míry souvisí s diverzitou a inkluzí. Podle odborníků nejde o žádný krátkodobý trend, ale o trvalou záležitost, která se dotýká také nástupnictví a zachování firmy pro budoucí generace. Podniky by se dle expertů těmito principy měly zabývat minimálně ze dvou důvodů. Jednak proto, aby byly populární a úspěšné, a jednak kvůli komunikaci směrem k mladým lidem, kteří se mohou stát jejich zaměstnanci, partnery nebo klienty, notabene pro komunikaci s nástupnickou generací.

Co je diverzita a inkluze?

Diverzita nejčastěji odkazuje k rozmanitosti, rovnosti a začlenění všech skupin lidí. A pozor, netýká se pouze znaků, které jsou vidět na první pohled, ale i samotného myšlení. Ať už se tedy vaši zaměstnanci liší pohlavím, národností nebo například svými názory, vždy by měl být váš přístup ke všem totožný.

Naproti tomu inkluze se pojí především s respektem k jednotlivým zaměstnancům, jejich přijetím a podporou. Základem je tolerance, ale musí být spojena také s aktivním oceňováním úspěchů a pocitem sounáležitosti. Oba přístupy spolu ale úzce souvisí a podle průzkumu KMPG z roku 2021 jsou pro podniky z dlouhodobého hlediska naprosto zásadní.

Genderová, rasová i názorová rozmanitost 

Odborníci potvrzují, že se dnes bez diverzity a inkluze neobejde žádná firma, tedy ani rodinný podnik. Pokud bude následovat zmiňované trendy, může zlepšit nejen svoje obchodní výsledky, ale i reputaci a celkovou pozici na trhu. Zároveň dokáže lépe komunikovat s lidmi z různých jazykových i kulturních prostředí.

Pro rozvoj a prosperitu každé firmy je zásadní vyrovnaný poměr mužů a žen nejen v podniku jako takovém, ale i v jeho vedení. Světové a politické organizace za to také bojují, např. Evropská unie stanovuje kvóty, velké společnosti prosazují ženy ve vedení… Stále to však nestačí, avšak dřív či později bude pro podniky nutné nabídnout každému stejnou příležitost – bez ohledu na pohlaví, věk nebo rasu.

Právě nyní je čas, aby se rodinné firmy chopily příležitosti a vytvořily z tohoto principu normu. Např. studie PWC Global Family Business Survey realizovaná v roce 2018 ukázala, že až 45 procent firem si oba přístupy stanovilo jako svůj aktuální cíl. Méně optimisticky vypadá poměr žen ve vedení rodinných firem, kterých je v globálním měřítku pouze 21 procent. V nastupující generaci to ale přece jen bude o něco více, přibližně 23 procent.

Ještě déle se mluví o rasové a národní rozmanitosti, jejíž význam mohl být posílen i uprchlickou krizí po válce na Ukrajině a začlenění obyvatel země do pracovních procesů. Téma je to však starší. Již v roce 2006 Katerine Philips s týmem studovali právě rasovou rozmanitost v rámci studie Surface-Level Diversity and Decision-Making in Groups: When Does Deep-Level Similarity Help? Podle výsledků výzkumu smíšené týmy se dokázaly na daný problém podívat z více úhlů, a díky tomu vykázaly i lepší výsledky. A v neposlední řadě je ve  firmách zásadní také rozmanitost myšlení, kterou zkoumal i světově proslulý ekonom a mentor Jack Treynor. Ten svými pokusy opakovaně dokázal, že kolektivní úsudek vítězí nad individuálními názory, což platí i v rámci rodinných diskuzí – kolektivní diskuze vždy přinese více plodů, než sám jednotlivec.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články