Home Řízení rodinySpráva rodiny Vzdělávejte se ve strategiích Family Governance – správa rodiny. Proč?

Vzdělávejte se ve strategiích Family Governance – správa rodiny. Proč?

Autor Redakce

Vést a udržet rodinný podnik může být mnohdy složitým úkolem. Členové rodiny se nejsou schopni domluvit na konkrétních strategiích, předání podniku dalším generacím se zdá příliš komplikované, nebo neaktivní členové podniku si vynucují nárok na podíl. Správně nastavené Family Governance vám pomůže preventivně se vyhnout potenciálním hrozbám. Jak ale strukturu správy rodiny efektivně nastavit?

Současná krize se nevyhnula ani movitým a podnikatelským rodinám. Podle statistik až 70 % majetku se ztrácí v druhé generaci. Jak tedy efektivně ochránit a bezpečně předat rodinné jmění dalším generacím? O tom budou na celodenní akci Workshop & Networking Private Family Wealth 2023 lektorovat čeští experti na nástupnictví či prodej firmy, předání majetku a další oblasti Family Governance a správy majetku. Jaká témata pro správu rodiny se budou řešit?

Úspěšná komunikace jako základ každé (rodinné) firmy

„Komunikace je základem každé úspěšné společnosti,“ sdělil Wealth Magazínu Michal Rádek, zakladatel a majitel společnosti Léčení firem s.r.o. Jako mentální coach a krizový manažer pomáhá podnikům překonávat výzvy – ty většinou plynou právě z nedostatečné nebo špatné komunikace mezi obchodními partnery, členy rodiny nebo s dodavateli atd. „Každý z nás sděluje a zpracovává informace rozdílně. Tento fakt umí položit i dobře fungující byznys,“ dodal krizový manažer.

Jak ale na úspěšnou úspěšnou komunikaci pro efektivní chod firmy a její zachování? Konkrétní tipy Michal Rádek představí v rámci svého wokshopu na akci Workshop & Networking Private Family Wealth. Mentální coach a krizový manažer je připraven s vámi řešit veškeré vaše výzvy, se kterými se v komunikaci potýkáte.

CHCETE SE ÚČASTNIT CELODENNÍHO WORKSHOPU & NETWORKINGU PFW?
VYUŽIJTE SLEVY 15 % S PROMO KÓDEM WEALTH.


Jak na nástupnictví v případě mezigenerační obměny

Nástupnictví je jedním z nejdůležitějších procesů Family Governance, a přesto jeden z těch nejopomíjenějších. Zároveň je pro české rodinné firmy velkou výzvou. Jak připravit potomky na převzetí firmy? Budou o to mít zájem? A mají vůbec vhodné předpoklady? Při plánování nástupnictví vyvstane mnoho podobných a dalších otázek, které je nutné vyřešit ještě před tím, než celý proces zahájíte. Jak na to a co vše je nutné zvážit? S řešením vašich dotazů a rizik vám v rámci workshopu Jak na nástupnictví v případě mezigenerační obměny pomohou Jiří Jemelka, CEO ve společnosti JPF Czech, výkonný ředitel a prokurista Arnošt Čáp nebo Jan Kodytek, výkonný ředitel pro Moravu v JPF Czech.

Jak na prodej firmy?

Nemáte vhodného nástupce nebo vaši potomci nemají o podnik zájem? Další možností, jak naložit nejen s rodinnou firmou, je její prodej. Transakční záležitosti však obsahují mnoho důležitých a často opomíjených detailů. Termsheet, due diligance, akviziční smlouva… a mnoho dalších právních výrazů. Jak bezpečně prodat firmu, stanovit cenu nebo jak vyjednat oboustranně výhodný vztah vám „lidskou“ neprávnickou řečí vysvětlí transakční právník a zakladatel advokátní kanceláře radeals Jan Rada, který je zároveň zakladatelem projektu Transakční abeceda.

Jak na předání majetku další generaci s využitím svěřenského fondu?

Přemýšlíte nad využitím svěřenského fondu při mezigeneračním transferu majetku? A víte, zda je svěřenský fond vhodným nástrojem právě pro vaši rodinu? Co vše je nutné vyřešit při založení svěřenského fondu za účelem předání majetku a kdy je správný čas pro jeho vytvoření? Kdy a proč je vhodné do založení trustu zapojit členy rodiny?

To je jen zlomek otázek, které byste si měli položit při založení svěřenského fondu. Nejen s jejich zodpovězením vám mohou pomoct Trust Advisoři ze společnosti Svěřenská správa s.r.o., Pavel Kolář, Peter Kováčik a Jiří Nekvapil, kteří 13. dubna povedou workshop na téma Jak na mezigenerační předání majetku s využitím svěřenského fondu.

Filantropie jako udržitel rodinných vztahů

Rodinná filantropie a zapojení členů vaší rodiny do projektu obecně pomáhá utužovat rodinné vztahy a kooperaci mezi členy rodiny. Dochází tak ke sdílení nejen vašich hodnot a odkazu mezi členy rodiny, ale i ke sdílení společné radosti a cílevědomosti celé rodiny jako jednotné skupiny. Čím dál více movitých rodin se obrací právě k filantropickým aktivitám se zapojením členů rodiny. Jak na to, aby filantropický projekt spojil členy rodiny a zároveň měla vaše aktivita skutečný impakt?

Tuhle otázku si pokládá mnoho filantropů. Cest pro dárcovství je mnoho, zvolit tu správnou pro reálný impakt vašich projektů je pro filantropické rodiny výzvou. Jak na to, aby vaše filantropie měla reálný impakt? Kdy je vhodné založení nadace a kdy naopak zůstat individuálním dárcem? Jaký typ filantropie je pro vás ten pravý? O tom s vámi budou diskutovat expertky Dagmar Goldmannová a Michaela Kreuterová z Nadačního fondu Via Clarita.

Role rodinné ústavy při udržení rodinného bohatství a jak na její vytvoření

Rodinná ústava je formální dokument, který podobně jako ústava státní stanovuje základní principy rodiny, ale bez právního ukotvení. Rodinná ústava je základní stavební jednotkou struktury rodinného podniku. Listina zahrnuje hodnoty, cíle, normy, ale i práva a povinnosti rodinného podniku a jeho členů. V dokumentu jsou zaznamenány plány a strategie podniku, návrhy řešení potenciálních hrozeb.

Rodinná ústava je jednou z hlavních složek Family Governance „Správy rodiny“. Dokumentu můžete porozumět obdobně jako společenským kodexům, avšak platných v rodině a rodinném podniku. Jaké body neopomenout při sepsání rodinné ústavy a jak na jejích vytvoření? To vám poví experti na Family Governance v rámci akce Workshop & Networking Private Family Wealth.

Jaká další témata budou na Workshop & Networking Private Family Wealth 2023 probírána?

  • Jak na řízení rizik při správě majetku formou jurisdikční diverzifikace
  • Význam privátního bankovnictví při správě majetku
  • Jak na vytvoření investiční strategie, která bude efektivní i v nejistých dobách
  • Jak na FKI z pohledu správy vlastního majetku

Do 31. 3. 2023 máte možnost získat slevu 15 % z ceny vstupenky s promo kódem WEALTH.

Související články