Home Řízení rodinySpráva rodiny Vyšlo druhé číslo Wealth Magazín – Premium: Jak spravují majetek známé podnikatelské rodiny

Vyšlo druhé číslo Wealth Magazín – Premium: Jak spravují majetek známé podnikatelské rodiny

Autor Eva Ulrichová

Rodina je základní stavební jednotkou společnosti i mnohých podniků. V dalším čísle Wealth Magazín – Premium jsme se proto rozhodli prozkoumat, jak známé podnikatelské rodiny spravují svůj majetek. Světe div se, hlavní důraz členové českých rodinných firem a dalších movitých rodin kladou právě na pospolitost rodiny. Nakoukněte pod pokličku toho, jak české podnikatelské rodiny přistupují ke správě majetku.

Důležité jsou vztahy v rodině, ne zisk.“ Věta, která se v různém znění opakovala ve všech rozhovorech se zástupci českých podnikatelských rodin. Věta, která mluví za vše. V aktuálním čísle Wealth Magazín – Premium se dočtete příběhy 4 známých českých podnikatelských rodin a nakouknete pod pokličku toho, jak přistupují ke správě rodinného majetku. Červnové číslo tak otevírá dveře nové inspiraci od úspěšných podnikatelů pro to, jak skloubit dvě důležité entity – rodinu a business, a jak efektivně spravovat rodinný majetek.

Rodina až na první místě

Co především vyplynulo ze všech rozhovorů se zástupci známých podnikatelských rodin? Vztahy, komunikace a hodnotový systém je základem správy rodového majetku, nikoliv zisk. „Vztahy v rodině jsou pro nás alfou omegou. Bez nich jakýkoliv majetek, který se začne využívat, asi nebude působit radost,“ vysvětlil v rozhovoru pro Wealth Magazín Jaroslav Smetana, jeden ze zakladatelů společnosti Albixon. Není jediný, kdo upřednostňuje rodinné vztahy nad majetkem. Například Roman Sviták, zakladatel a majitel nakladatelství Grada v rozhovoru popisuje, že pospolitost rodiny a rodinné vztahy jsou důležitější než zisk. Zakladatelé a členové podnikatelských rodin se shodnou i na dalším – rodinnou harmonii udržují především společnými zážitky. Například rodina zmíněného Romana Svitáka pravidelně pořáda tzv. „Family Team Buildingy“ – společné rodinné akce. „Naučili jsme se fungovat jako tým. Možná je to věc, kterou využijeme i v rodinné firmě či při správě majetku,“ upřesnil společné rodinné akce muž ve vedení Grady.

JAK ZNÁMÉ PODNIKATELSKÉ RODINY SPRAVUJÍ MAJETEK? STÁHNĚTE SI WEALTH MAGAZÍN – PREMIUM ZDE!

Nástupnictví

Přístup podnikatelských rodin k nástupnictví je dalším aspektem, který mají české movité rodiny společné. „My nemáme právo k tomu nutit naše potomky, aby šli stejnou cestou, kterou jsme si vybrali my. Můžou směřovat úplně jinam,“ sdělil přístup k nástupnictví Jaromír Tomšů, zakladatel rodinné firmy Satturn Holešov. Minimálně ze svého pohledu otce zakladatele. Jeho syn, Jaromír Tomšů mladší, o nástupnictví bude hovořit na konferenci Private Family Wealth – tentokrát však z pohledu nástupnické generace. Co se týče přípravy na předání majetku, rodinné podniky a movité rodiny své potomky na mezigenerační transfer nepřipravují – alespoň ne do doby, kdy je o majetku pevně rozhodnuto. Důvodem může být i strach z reakce potomků. Podobné pocity popsal Petr Vít z movité české rodiny, který aktuálně v rodině řeší bližší seznámení další generace s rodinnou ústavou a dalšími procesy a složkami správy rodiny: „Děti stárnou, většina z nich již dosáhla tohoto věku a nejsem si jist, zda byly s textem rodinné ústavy seznámeny. Cítím, jak je to náročné a ani mě samotnému se do toho nechce. Jako bych měl strach, jak na to budou reagovat. Jde o velké překročení komfortní zóny.

Jak ochránit rodinný majetek?

„Správa soukromého majetku závisí na zkušenostech majitelů, jejich osobních preferencích, osobních vazbách,“ hovořil o správě rodinného majetku, která je základem úspěšného zachování a transferu jmění, JUDr. Ing. Tomáš Vlasák, advokát z AK P / R / K. „Z pohledu zhodnocování peněz se první generaci podnikatelů již zkracuje jejich vlastní investiční horizont. Zpravidla tak přecházejí na strategie, jež mají za hlavní cíl ochránit to, co po desítky let budovali, aby o peníze a mnohdy těžce získané
zázemí nepřišli oni ani jejich děti,
“ popsal Pavel Jíša, spoluzakladatel společnosti CLEVERTY.

Nejlepší ochranou portfolia rodiny je diverzifikace. Co může českým podnikatelským rodinám pomoct zajistit zisky k ochraně jejich jmění? Jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění se často obracejí k fondům kvalifikovaných investorů. „V poslední době se na AVANT obrací dva druhy klientů s požadavky pro založení vlastního FKI. První z nich chce přesunout svá aktiva z běžné holdingové a.s. do transparentní a lokální investiční struktury, od níž si slibuje větší důvěryhodnost a tím i přísun nové ekvity pro vlastní podnikání. Druhým je zkušený podnikatel, který už nechce být zapojen do každodenní exekutivy projektů, připravuje předání majetku v rámci rodiny nebo plánuje rozšíření businessu,“ charakterizoval klientelu AVANT investiční společnosti Petr Krátký.

Dalším základem ochrany rodinného majetku je efektivní strukturování rodinných aktiv. Rodiny často užívají nebo přemýšlení o využití svěřenských fondů a vystavění (mikro) holdingu, jako např. v případě rodiny, která vlastní Albixon. Je vhodné správu rodinného majetku řešit s odborníky, což potvrdili i zástupci úspěšných podnikatelských rodin. Experti s vámi zkonzultují rodinnou ústavu, pomůžou se vznikem holdingu pro efektivní strukturování rodinných aktiv nebo nastaví strategii Wealth Protection pro ochranu investic. „Na základě principů Wealth Protection se jeví správnější nemít všechna aktiva jen v Česku. Nemít většinu aktiv v jednom, ve dvou nebo ve třech podnicích, ale raději ve stovkách úspěšných firem. A nemít všechno zajištěné do české koruny, ale rozdělené do různých světových měn,“ vysvětlili experti z Fichtner Wealth Managers strategii pro ochranu portfolia.

V nejnovějším čísle Wealth Magazín – Premium naleznete exkluzivní rozhovory se zástupci známých podnikatelských rodin o tom, jak spravují rodinný majetek. Zároveň ve speciálu nabízíme pohled expertů na správu a plánování bohatství.

Děkujeme všem partnerům, co se podíleli na vzniku tohoto čísla Wealth Magazín – Premium:

Co je Wealth Magazín – Premium?

Wealth Magazín – Premium vychází kvartálně formou PDF v sekci Premium. PDF speciál je ke stažení zdarma všem registrovaným čtenářům Wealth Magazínu. Nový koncept kvartálních magazínů se zabývá konkrétní problematikou v oblasti Private Wealth. Prostřednictvím exkluzivních rozhovorů, autorských článků a názorů expertů nabízí pohled na unikátní téma. První číslo je zaměřeno na téma: Jak spravují majetek známé podnikatelské rodiny.

Chcete dostávat zdarma kvartální PDF speciály na svůj email? Registrujte se k odběru ZDE.

Související články