Home Řízení rodinySpráva rodiny Úspěšné zapojení členů rodiny do aktivní správy rodinného majetku a vliv digitalizace a AI

Úspěšné zapojení členů rodiny do aktivní správy rodinného majetku a vliv digitalizace a AI

Autor Redakce

Začátkem října proběhla konference Private Family Wealth 2023, kde řečníci a účastníci z řad jednotlivců a rodin s vysokou hodnotou čistého jmění i světových expertů společně hledali odpověď na otázku: Jak na úspěšné zapojení členů rodiny do aktivní správy rodinného majetku, řízení podniku. Nechybělo ani ohlédnutí za tím, jaký vliv mají na majetek i celospolečenský vývoj digitální technologie a umělá inteligence.

Historické události nám dokazují, že jednotlivec nedokáže tolik jako kolektiv. Princip kolektivní síly platí i v rodině, a to i při správě rodinného majetku, při němž existují cíle a úkoly, které jsou uskutečnitelné pouze za účasti dalších členů rodiny. Rodinná strategie „všichni společně“ ale přináší oproti principu „každý sám“ celou řadu výzev a rizik. Těm se lze vyhnout vhodným zvolením strategie a dosáhnout tak vynikajících rodinných úspěchů.

České i zahraniční významné osobnosti a experti pak společně sdíleli jejich osvědčené strategie pro správu rodinného majetku. Na hlavní otázku konference hledali odpověď skrze tři tematické panely:

  • Přístup významných rodin ke správě majetku kolektivně jako rodina
  • Rodinná filantropie jako cesta k rodinné soudržnosti
  • Využití technologií a AI při správě rodinného majetku. Technologický trend nebo bublina?

Jak významné rodiny přistupují ke správě majetku kolektivně jako rodina?

Jak udržet rodinný podnik po 4 generace? O to se podělil Thomas Archer Bata, pravnuk Tomáše Bati, zakladatele obuvnické firmy Baťa. Ta je dnes ve vlastnictví rodiny a vede ji profesionální management. „Aktuálně se soustředíme na diverzifikaci. Ve společnosti máme představenstvo, ve kterém není nikdo z rodiny. Členové rodiny, včetně bratranců, jsou v jiných radách. Ustanovili jsme například rodinnou radu,“ prozradil Thomas.

O tajemství úspěchu Family Governance – řízení rodiny Musilových se v rámci moderovaného rozhovoru podělil Libor Musil, zakladatel společnosti LIKO-S. Například prozradil, jak byl prvně syn Jan, nynější CEO, zapojen do firmy, nebo za jakých okolností se z firmy LIKO-S stala firma rodinná.

O zkušenostech z praxe při správě majetku významných světových rodin – včetně rodu Lichtenštejnů – mluvil Adam Lessing, člen představenstva banky LGT Bank, který praxi s klienty demonstroval na případové studii rodiny Schmidtových. Neopomněl také připomenout, že existují čtyři hlavní oblasti řízení rodinného bohatství: řízení rodiny, řízení vlastnictví, řízení podniku, řízení majetku.

V panelové diskuzi se pak k trojici přidal jako host mladý podnikatel a zakladatel společnosti Vasky, Václav Staněk, který k podnikání i řízení vztahů dodal svůj pohled nastupující generace.

 Rodinná filantropie jako strategie sdílení hodnot?

Dobře vedená profesionální filantropie zaměřená na dopad je pro jednotlivce mimořádně přínosná. Daná osoba ví, že má pozitivní dopad na svět. Ale je také velmi užitečným nástrojem pro udržení rodiny pohromadě. Myslím si, že movité rodiny mají odpovědnost za to, aby měla pozitivní dopad, a pokud máte tento vliv společně, dává to společný cíl a pomáhá to rodinu držet pohromadě,“ řekl světový odborník na filantropii Nicola Crosta. A jak to vypadá v praxi z pohledu samotných filantropických rodin? V moderovaných rozhovorech to publiku prozradili Kateřina Zapletalová, filantropka a spolumajitelka sklárny Moser, a Jaroslav Horák, který se svou ženou Silke vlastní rodinný podnik Albatros a nyní budují strukturu pro celkovou správu rodinného majetku. Její součástí samozřejmě bude i rodinná filantropie.

Umělá inteligence a její vliv na celospolečenský vývoj i majetek

Digitalizace a umělá inteligence jsou stále se rozrůstajícím trendem, který vyvolává obavy, i ulehčuje práci. Jaký ale může mít vliv na celospolečenský i rodinný vývoj, do jaké míry nám může pomoct a kdy už může dojít k překročení pomyslné linie? Rizika i výhody umělé inteligence sdíleli Karel Kostka, nejchytřejší Čech a děkan VŠ Humanitas, a popularizátorka umělé inteligence, Sara Polak.

Jednou z největších výzev bude regulace a dodržování předpisů. Nevíme, jak budou regulátoři implementovat nová pravidla nebo zákony související s umělou inteligencí. Umělá inteligence přistupuje nebo může přistupovat ke spoustě dat, může přistupovat k internetu, je zde problém se zákony o ochraně osobních údajů… Další výzvou je přijetí ze strany klientů. Pokud pracujete s velmi náročnými klienty, součástí služby, za kterou platí, je interakce s poradcem na osobní úrovni. Budou spokojeni s tím, že na ně bude mluvit chatbot nebo hlasová videonahrávka AI? Pravděpodobně ne. Takže finanční služby čekají v souvislosti s umělou inteligencí rozhodně výzvy,“ vyjádřil se k umělé inteligenci v oblasti Wealth Managementu expert, Colin MacGregor, ze společnosti AI Wealth. Pohled dále nastínil Daniel Kosec, spoluzakladatel AI Institute, který se podílel o zkušenosti se zaváděním procesů umělé inteligence ve firmách i vzdělávání manažerů v tomto ohledu. Co nás tedy asi v budoucnu čeká?

Děkujeme všem řečníkům, účastníkům a partnerům konference za společné utvoření skvělé atmosféry.

Hlavní partneři konference PFW 2023:

Partneři konference

Související články