Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Triple-bottom-line business: Co tento princip označuje a proč mu dát šanci?

Triple-bottom-line business: Co tento princip označuje a proč mu dát šanci?

Autor Dana Halušková

Triple-bottom-line business se česky označuje také jako trojí základ podnikání nebo trojí zodpovědnost. Zjednodušeně řečeno jde o princip, podle kterého se firmy nezaměřují jen na ekonomický zisk, ale i na sociální a ekologické hledisko. Jaké hlavní oblasti zahrnuje a jak se měří? 

Podle Investopedia.com označuje triple-bottom-line (TBL) úroveň závazku firmy vůči společnosti a životnímu prostředí v průběhu času. Princip se ve větší míře uplatňuje až v posledních letech, ale pochází už z roku 1994. Jeho autorem je známý britský konzultant a guru udržitelnosti John Elkington, který měřil výkonnost v amerických korporátech a kladl důraz nejen na to, aby firma vydělávala, ale také zlepšovala životy lidí a prospívala přírodě.

Tři základní pilíře TBL strategie

Zisk

V kontextu TBL není zisk zdaleka jen o penězích, a tak ho řada lidí nahrazuje pojmem prosperita. Firma totiž musí generovat příjmy eticky a spravedlivě a také získávat obchodní partnery, se kterými ji pojí dobročinné aktivity. Zároveň podle tohoto principu společnost vytváří svou strategii nebo finanční plán a souvisí s tím i povinnost platit věřitelům a zaměstnancům včas a férově.

Lidé

Historicky upřednostňovala většina firem zájmy investorů a akcionářů, ale v rámci TBL se pozornost obrací k zaměstnancům. Mají dostatečně vysokou mzdu a pracují v bezpečném prostředí, které jim umožňuje kariérní rozvoj. Dodavatelské řetězce jsou zase dobře diverzifikované a pokud je to možné, podporuje společnost lokální byznys, minoritní vlastníky i malé a střední a podniky. Zákazníci pak mají stejný přístup k produktům a vždy je vítán jejich feedback.

Planeta

V první fázi jsou alternativy šetrnější k životnímu prostředí zpravidla dražší a méně efektivní. Do budoucna se ale takové investice mohou vyplatit i finančně. Příkladem jsou přepracované distribuční kanály, které šetří energii a zároveň omezují emise skleníkových plynů. 

Nejtěžší je kvantifikovat dopad na planetu

Měření celkové prosperity vychází z čistého zisku, a není tedy nijak složité. Jen do hry vstupují další faktory jako hrubá marže, daně z příjmu, historie platebních transakcí apod. Sociální metriky pak obsahují finanční i nefinanční měření. A opět platí, že některé mohou být stanoveny obecně, zatímco jiné jsou jen interními údaji.

Zahrnují například:

  • Průměrnou mzdu zaměstnanců
  • Zaměstnanecké výhody
  • Počet hodin dovolené
  • Demografii zaměstnanosti i prodejců
  • Počet vrácených produktů podle regionu

Nejhůře měřitelnou složkou TBL je planeta. Společnost totiž potřebuje znát svůj stávající dopad i budoucí „ekologický“ dopad, a to vyžaduje náročnou práci řady odborníků. Existují ale i běžná environmentální měření, jako jsou: snížení emisí skleníkových plynů, množství vyprodukovaného odpadu, spotřeba energie a fosilních paliv a podíl surovin získaných eticky.

Výhody a nevýhody TBL

Hlavním důvodem pro zavedení TBL je pozitivní dopad na okolí i celý svět. Konkrétně dochází k dlouhodobé provozní efektivitě, navýšení externích investic i získání nových klientů, kteří preferují ESG. A obrovskou výhodou je také nižší fluktuace zaměstnanců, což souvisí s příznivými pracovními podmínkami, konkurenceschopností mezd, vzděláváním apod. Pro zaměstnavatele to sice znamená další náklady, ale na druhou stranu může hodně ušetřit na náborech, školeních a dalších výdajích na nové zaměstnance.

Naopak problémy mohou nastat s měřitelností TBL a vysokými náklady na implementaci. Případně mohou napříč firmou vznikat konkurenční strategie, které přechod na nový systém značně komplikují. Mnohdy je také obtížnější posoudit nefinanční vstupy a výstupy a srovnávat dopad na tři zmiňované oblasti. Klady ale určitě převažují, a proto k TBL přechází stále více firem.

Příklady společností, kterým TBL úspěšně funguje

LEGO

Dánská LEGO Group navázala partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody i dalšími nevládními organizacemi. Kromě toho se zavázala snížit svou uhlíkovou stopu tím, že postupně přejde na obnovitelné plasty. Do roku 2030 chce také pracovat pouze s obnovitelnou energií.

Mars

Výrobce cukrovinek i výživy pro domácí mazlíčky Mars Incorporated se snaží pracovat s udržitelným kakaem, které se pěstuje v souladu s jejich iniciativou Cocoa for Generations. Vyžaduje, aby farmáři disponovali fair trade certifikací a aby dodržovali kodex spravedlivého zacházení s pracovníky. Výměnou za to jim poskytuje technologie a nakupuje kakao za prémiové ceny.

Ben & Jerry’s

Známý producent zmrzliny si zakládá na udržitelném firemním konceptu, který je ústředním bodem jeho strategie. Společnost tedy vystupuje proti používání růstových  hormonů i geneticky modifikovaných organismů (GMO) a podporuje fair trade i klimatickou odpovědnost.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články