Home WEALTH MANAGEMENTSpráva bohatství Pavel Kolář: Nový režim správy cizího majetku přináší segmentaci trhu a nové šance pro poradenské služby