Home Řízení rodinySpráva rodiny Nastupující generace a podnikavost. Budou naši potomci dostatečně připraveni?

Nastupující generace a podnikavost. Budou naši potomci dostatečně připraveni?

Autor Redakce

Plně využívat nápadů a příležitostí, umět z nich dále vytvářet kulturní, sociální a finanční hodnoty pro sebe i ostatní či kriticky myslet. To vše zahrnuje podnikavost — sada dovedností potřebných pro 21. století. Tuto klíčovou kompetenci pro celoživotní vzdělávání, která se propisuje i do českých rámcových vzdělávacích programů, ve školách v dostatečné míře postrádá přes 68 procent rodičů. I proto se tématu podnikavosti věnuje nově vzniklá Asociace podnikavé Česko.

Podnikavost zdaleka není jen umění začít podnikat. Je to široký soubor dovedností, které se dohromady dají popsat jako schopnost být kreativní, iniciativní, ochotný měnit věci kolem sebe a mít vůli vydat se na vlastní cestu. Tato sada dovedností má dalším generacím pomoci například s uplatněním na trhu práce, který se s vývojem technologií výrazně změní.

Evropská komise všem členským státům doporučila začlenit podnikavost do rámcových vzdělávacích programů, tudíž by se jejímu rozvoji měla věnovat každá škola. Situaci v českém vzdělávacím systému mapuje Asociace podnikavé Česko – sdružení organizací a škol, které společně prosazují podnikavost ve vzdělávání.

„Asociaci jsme založili s cílem usnadnit přípravu našeho vzdělávacího systému na budoucnost. Podnikavost vnímáme jako klíčovou kompetenci, kterou je nutné rozvíjet ve škole i doma. V asociaci nyní především mapujeme přístup k podnikavosti ve vzdělávání, propojujeme klíčové organizace a aktéry a podporujeme jejich spolupráci. Zároveň vysvětlujeme, co podnikavost vlastně je. Že je to třeba se nám potvrdilo i v průzkumu, ve kterém jsme zjistili, že s pojmem podnikavost se v komunikaci se školou setkalo jen 12 procent rodičů. Je ale důležité, aby se podnikavost propisovala do výuky v každé škole, a proto je nyní osvěta zásadní,“ říká Anna Kačabová, která řídí Asociaci podnikavé Česko od jejího počátku v září 2022.

S šířením povědomí o podnikavosti a jejím rozvojem ve vzdělávání pomáhá Nadace České spořitelny.  „Nadace České spořitelny dlouhodobě usiluje o zlepšení a systémovou změnu vzdělávání v České republice. Naší hlavní misí je vedle rozvoje dětí a mladých lidí také motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích. Protože se Asociace podnikavé Česko soustředí právě na rozvoj jedné z klíčových kompetencí ve vzdělávání — podnikavosti, dává nám smysl její činnost podporovat,“ říká manažerka komunikace Nadace České spořitelny Lucie Ellingerová.

Činnost asociace podporuje také Česká spořitelna, která ve spolupráci vidí příležitost, jak pomáhat vytvářet silnější a udržitelnější společnost postavenou na finančně zdravých, vzdělaných a sebevědomých lidech a firmách.
V České spořitelně věříme, že podnikavost je základním stavebním kamenem moderní společnosti. Když se daří jednotlivcům a firmám, daří se i celé společnosti. Prostřednictví podpory Asociace podnikavé Česko přispíváme k motivaci lidí převzít iniciativu a začít měnit věci kolem sebe, což je naším dlouhodobým cílem,“ komentuje partnerství projektový manažer České spořitelny Adam Daniel.  

Bude mít nastupující generace stejné příležitosti?

V aktuálním průzkumu asociace zjišťovala, jak podnikavost a důležitost jejího rozvoje u svých dětí vnímají rodiče. Ti se v 75 procentech shodují na tom, že jejich děti nebudou mít stejné příležitosti a podmínky v profesním a rodinném životě, jako měli oni. Na tom, že nastupující generaci k lepším životním podmínkám a k osvojení schopnosti reagovat na změny může pomoci právě rozvoj podnikavosti, se shodne 86 procent rodičů. Jen ale čtvrtina je spokojena s tím, jak je podnikavost rozvíjena ve škole, kterou jejich dítě navštěvuje.

Průzkum ukázal, že více než polovina rodičů se u svých dětí snaží podnikavost rozvíjet i doma nebo v rámci mimoškolních aktivit, zároveň ale očekávají, že v jejím rozvoji bude důležitou roli hrát škola,“ popisuje Anna Kačabová. 

Podnikavost jako dovednost lze rozvíjet a trénovat v rodinném prostředí, ve volném čase i ve školní výuce. Využít se k tomu dá řada činností bez striktně daného postupu, ve kterých děti i dospělí procvičují kreativní a kritické myšlení, řešení problémů a představivost. Podnikavost rozvíjí například projektová a tandemová výuka ve škole, programovací kroužek, DIY dílna nebo simulace založení a řízení firmy.

Asociace podnikavé Česko na svém webu www.podnikavecesko.cz brzy spustí interaktivní mapu škol a vzdělávacích institucí, které se zasazují o rozvoj podnikavosti. Mapa by měla sloužit především učitelům, ředitelům, zřizovatelům a rodičům v orientaci, co se v rozvoji podnikavosti děje v jejich okolí a kde se případně mohou inspirovat.

„Naším cílem je podporovat efektivní užívání lidských a finančních zdrojů určených na rozvoj podnikavosti v České republice. Podporou spolupráce jednotlivých aktérů chceme podnikavost dostat do DNA co největšího počtu škol a vzdělávacích organizací a společně s nimi pak každému dítěti dát možnost setkat se s impulsem k rozvoji vlastní podnikavosti,” uzavírá Anna Kačabová.

Zdroj: Tisková zpráva Asociace podnikavé Česko


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články