Home AKTUALITY Nadace rodiny Vlčkových koupila pražskou usedlost Cibulka, vybuduje tam dětský hospic a navazující paliativní středisko, kavárnu a další prostory pro veřejnost

Nadace rodiny Vlčkových koupila pražskou usedlost Cibulka, vybuduje tam dětský hospic a navazující paliativní středisko, kavárnu a další prostory pro veřejnost

Autor Redakce

Praha, 12. 4. 2021 – Usedlost Cibulka v pražských Košířích, která byla v největším rozkvětu v roce 1826 a aktuálně je v havarijním stavu, má nového majitele. Komplex budov s historií sahající do 14. století koupila Nadace rodiny Vlčkových, která v areálu plánuje vybudovat dětský hospic s paliativním střediskem a zároveň vzdělávací a komunitní prostory pro veřejnost. Nadace rodiny Vlčkových získala celý areál o rozloze 11 595 m2, včetně nedalekého Čínského pavilonu. Transakce byla provedena odkoupením 100 % akcií společnosti Cibulka a.s., jež objekt posledních 30 let vlastnila.

Máme připravené zdroje na rekonstrukci a obnovu usedlosti. Náš první hrubý odhad nákladů na vybudování nové Cibulky je mezi 300 a 350 miliony korun. Jde o částku včetně plánovaného zdravotnického vybavení, ale nezahrnující prostředky, které jsme už vynaložili na samotné pořízení nemovitosti. Realistické je kompletní dokončení všech prací do roku 2026. Bude to přesně dvě stě let poté, co byl areál v největším rozkvětu díky jeho tehdejšímu majiteli, hraběti Leopoldovi Linhartovi Thun-Hohensteinovi. Rekonstrukci pojmeme zodpovědně s respektem k historii celého areálu a svébytnému duchu tohoto místa. Jsme nadšeni potenciálem, který Cibulka skýtá, a věříme, že se nám podaří skloubit zachování její historické hodnoty s požadavky na špičkové zdravotnické zařízení 21. století. Jaká přesně bude nová podoba usedlosti, zatím nevíme. Odhalí ji až výsledek architektonické
soutěže, do níž přizveme renomované architekty. Obnovu Cibulky budeme realizovat v součinnosti s odborníky na památkovou péči a také po diskusi s lidmi, kteří jsou s okolím usedlosti úzce spojeni,
“ popisuje plány Ondřej Vlček, spoluzakladatel Nadace rodiny Vlčkových.

Košířská usedlost Cibulka má bohatou historii. Na místě starých vinic stával už ve 14. století dědičný dvůr košířské vrchnosti, který patřil písaři královské kuchyně Karla IV. Jindřichu Názovi. Současnou podobu empírového zámečku získala usedlost v první třetině 19. století. Celý komplex je tvořen hlavní budovou, hospodářskými staveními a stájemi. Největšího rozmachu panství dosáhlo mezi lety 1817 a 1826, kdy dal své tehdejší sídlo nákladně upravit milovník umění, pasovský biskup a kníže, hrabě Leopold Linhart Thun-Hohenstein. Po jeho smrti však usedlost přes opakované pokusy o záchranu postupně chátrala. V současné době je areál v havarijním stavu. O záchraně místa se vede dlouhá veřejná diskuse.

Městská část neutěšený stav Cibulky řešila už delší dobu. Začala rekonstrukcí Čínského pavilonu a následně se rozhodla jednat o odkupu celé usedlosti. Tento záměr dokonce schválilo naše zastupitelstvo a byl v pokročilé fázi příprav. V mezidobí se ovšem našel investor v podobě Nadace rodiny Vlčkových, který přišel s veřejně prospěšným a jasným cílem, jež Cibulce vrátí její někdejší krásu a zpřístupní ji veřejnosti. Plánu nového majitele proto velmi fandíme a budeme ho v jeho nelehkém úkolu podporovat a pomáhat mu,“ říká Lukáš Herold, místostarosta Městské části Praha 5.

Jedním ze základních principů, kterými se bude nový majitel řídit, je plná transparence. Kroky související s náročnou obnovou usedlosti Cibulka, stejně jako všechna klíčová rozhodnutí, proto budou průběžně zveřejňovány na nově zřízených webových stránkách www.novacibulka.cz věnovaných tomuto projektu. Tak bude moci každý sledovat, jak se rekonstrukce areálu vyvíjí a zda projekt spěje ke zdárnému konci. Zástupci Nadace rodiny Vlčkových také budou v pravidelném kontaktu s lidmi z blízkého okolí usedlosti a s komunitami, které se o usedlost a její osud dlouhodobě zajímají.

Je pro nás důležité co nejlépe poznat život v okolí, abychom do něj zrekonstruovanou Cibulku začlenili přirozeně a ku prospěchu co nejvíce lidí. Jsme velmi rádi, že se pro náš záměr podařilo získat vhodnou nemovitost právě v této lokalitě. Díky blízkosti Fakultní nemocnice Motol, své rozloze a krásnému okolí je usedlost ideální pro péči o vážně nemocné dětské pacienty a jejich rodiny. Chceme tu pro ně vybudovat dětský hospic a paliativní středisko s veškerou odbornou péčí. K tomu v areálu otevřeme komunitní a vzdělávací prostory s kavárnou, které se stanou nedílnou součástí okolního života a budou nabízet zážitky, kulturu a odpočinek široké skupině lidí. Přáli bychom si, aby to vedlo i k přirozenému propojování veřejnosti s rodinami vážně nemocných dětí, kterým bude středisko sloužit. A skutečnost, že se navíc podaří zachránit cennou historickou nemovitou památku, která po staletí čekala na vhodné využití, naši radost ještě umocňuje,“ vysvětluje záměry nadace a své pocity lékařka Katarína Vlčková.

Manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi do nově vzniklé Nadace rodiny Vlčkových vkládají aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. Zhruba třetina celé částky je určena na nákup a rekonstrukci usedlosti Cibulka a první fázi provozu celého objektu a nadace. Zbylá část jmění bude určena jako jistina na investice, z jejichž výnosů se bude průběžně a dlouhodobě financovat veškerý provoz nadace. Vlčkovi navazují na aktivity své již šest let fungující charitativní organizace Zlatá rybka, jejímž posláním je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním. Katarína a Ondřej Vlčkovi spolu vychovávají tři syny a nadaci a vše s ní spojené, včetně rekonstrukce usedlosti Cibulka, považují za ideální prostředek ke smysluplnému využití rodinného majetku v dlouhodobém horizontu. Katarína Vlčková díky své práci lékařky v mobilním hospici Cesta domů, kde se setkává nejen s dospělými, ale i dětskými pacienty v závěru života, vnímá náročnost a potřebu dlouhodobé péče o závažně nemocné děti. Ondřej Vlček má jako generální ředitel společnosti Avast zkušenosti s řízením komplexních projektů. Díky svému čtvrt století dlouhému působení v této globální softwarové společnosti získal i aktiva, která rodině umožňují naplňovat cíle její nadace.

Zdroj: Tisková zpráva Nadace rodiny Vlčkových
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články