Home Řízení rodinySpráva rodiny Jak si v roce 2023 vedou americké rodinné firmy: Soustředí se na plánování nástupnictví i mezilidské vztahy

Jak si v roce 2023 vedou americké rodinné firmy: Soustředí se na plánování nástupnictví i mezilidské vztahy

Autor Dana Halušková

Po několika celosvětových průzkumech nyní přinášíme výsledky studie zaměřené na americké rodinné firmy. Věnuje se především nástupnictví, zapojení jednotlivých členů rodiny do řízení firmy, rozvoji podnikání nebo sociální odpovědnosti. Čím překvapuje a kdy jen potvrzuje globální trendy?

Průzkum provedla organizace Center For Family-Owned Business a zúčastnilo se jej 552 respondentů ze tří kategorií. Byly to první generace vlastníků, která podniká déle než 20 let, první generace s méně než dvacetiletou zkušeností a generace nástupců. Pohled jednotlivých skupin se ve většině oblastí poměrně výrazně liší. O to důležitější je pravidelná mezigenerační komunikace. 

Zpátky ke kořenům 

První dotazy směřovaly k motivaci pro založení rodinného byznysu a už tady se rozdíl mezi generacemi poměrně výrazně projevil. Čtvrtina zakladatelů tvrdila, že se především chtěli stát soběstačnými a následovali svou vášeň. Jejich potomci ale zmiňovali především podnikatelského ducha a snahu zajistit rodinu. Tvůrci výzkumu tedy zdůrazňují, jak důležité je vyprávět rodinný příběh jasně, srozumitelně a konzistentně.

Na čem je potřeba zapracovat?

Rezervy má rodinný byznys například v mapování cesty zákazníka, kterému se věnuje jen sedm procent z nich. Přitom bez těchto dat dnes jen těžko pochopí přání a potřeby svých klientů, jak si v 52 procentech přejí. Mimo segment rodinných firem je tento nástroj mnohem používanější, a to až u 67 procent společností. Není divu, prokazatelně zvyšuje poptávku a tím přispívá k růstu a rozvoji podniku.

Mezi další cíle rodinných firem patří zlepšení marketingové a komunikační strategie a také diverzifikace produktů a služeb. Stejně tak se chtějí zaměřit i na budování povědomí o značce, konkurenceschopnost nebo spokojenost svých zaměstnanců. U všech těchto priorit se obě generace víceméně shodnou, jen zakladatelé jsou spíše zaměření na marketing, zatímco nástupcům jde o spokojenost a work-life balance.

Důraz na lidský faktor a společenskou odpovědnost 

Jak vyplývá z předchozích zjištění, do popředí opět vstupuje lidskost, individuální přístup a férové jednání. Spravedlivé odměňování, podpora osobního růstu i rovné příležitosti napříč celou organizací jsou tedy mezi mileniály nejžádanějšími zaměstnaneckými benefity. A s tím souvisí i společenská odpovědnost, kterou zmiňovalo až 21 procent respondentů z mladší generace. Zatímco mezi jejich rodiči to bylo pouhých 11 až 12 procent.

Zůstane to v rodině?

Nikoho asi nepřekvapí, že pro všechny generace je prioritou zachovat podnikání v rodině. Podle Center For Family-Owned Business jde navíc o dlouhodobou prioritu, o které píše už studie PWC z roku 2021. Až 73 procent respondentů má tedy vytvořený strukturovaný plán nástupnictví nebo na něm alespoň pracuje. Pomoc profesionálů ale zatím plánuje vyhledat jen polovina dotázaných. Ostatní věří, že to zvládnou svépomocí.

Nejdůležitější jsou vztahy a rodinná dynamika

A na závěr se opět potvrzuje, že budování odkazu není jen o financích a materiálních věcech. Spousta vlastníků i dědiců amerických rodinných firem považuje za důležitější rodinné hodnoty a zdravé mezilidské vztahy, které jim pomáhají v osobním i pracovním životě. V tomto ohledu se tedy podobají mnoha českým podnikatelským rodinám, o který jsme vám psali zde.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články