Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku ESG tu s námi zůstane a bude ovlivňovat trh s nemovitostmi

ESG tu s námi zůstane a bude ovlivňovat trh s nemovitostmi

Autor Tomáš Novotný

Zásady ESG a jejich dodržování jsou pro mnoho nájemců a investorů stále důležitějším faktorem, podle něhož se rozhodují při výběru nemovitosti či investici do ní. Ať už jde o energetickou a ekologickou udržitelnost, sociální odpovědnost nebo transparentností řízení, udržitelné investování trh výrazně ovlivňuje už nyní.

V posledních letech nejenže dochází k přísnějším regulačním standardům a požadavkům v Evropě a ve světě, ale za stále větším tlakem na implementaci ESG zásad při podnikání a investování stojí také požadavky a preference ze strany investorů či nájemců.

Nájemci chtějí ESG

Jedním z hlavních závěrů zprávy (Y)OUR SPACE britské poradenské společnosti Knight Frank za rok 2022 bylo, že pro stále více nájemců se stávají ESG zásady klíčovým faktorem při výběru nemovitosti. Z 640 dotázaných představitelů komerčního realitního sektoru z celého světa 93 % respondentů v rámci průzkumu uvedlo, že ESG strategie nebo závazky vlastníků nemovitosti ovlivní rozhodování jejich společnosti v oblasti nemovitostí v následujících letech.

Jde o výrazný nárůst, neboť podle téhož šetření takto odpovědělo v roce 2021 jen 85 % dotázaných. Ve výše zmíněné zprávě také pětina respondentů uvedla, že právě hodnoty ESG budou mít na jejich rozhodování na trhu s nemovitostmi vliv zásadní. Nejen z těchto dat lze usuzovat, že na trhu se začíná lehce projevovat zřetelná dichotomie. Pro některé nájemce se totiž začínají nemovitosti a nemovitostní fondy rozdělovat na ty „ideální“, které se řídí zásadami ESG a splňují nejmodernější enviromentální a další standardy. Na druhé straně jsou pak „nevyhovující“ objekty, které pro určité aktéry na trhu přestanou být atraktivní a časem na ně úplně zanevřou.

Jedná se o přirozený proces, který přesvědčí některé provozovatele nemovitostí a nemovitostních fondů na trhu reagovat na rostoucí poptávku a odhodlat se k modernizaci nemovitosti a implementaci ESG zásad do svých společností. V opačném případě totiž budou z trhu pravděpodobně úplně vytlačeni. Také banky stále více upřednostňují ESG faktory při financování jednotlivých projektů. Finanční instituce už dnes vyvinuly specifické programy a fondy pro ESG projekty. Banky tak hrají stále významnější roli při podpoře udržitelné ekonomiky.

Nepůjde to zlehka

Podniky a investoři si však čím dál více uvědomují, že snaha o udržitelný socioekonomický model a zohledňování sociálních a enviromentálních faktorů má klíčový a pozitivní vliv nejen na dlouhodobou hodnotu nemovitostí, ale také na výkonnost nemovitostních fondů. Zároveň práce a začleňování ESG faktorů dokáže zvýšit hodnotu nejen průmyslových nemovitostí, ale také její celkovou atraktivitu pro investory a nájemce. A kromě toho snížit rizika spojená se změnami klimatu a společenskými problémy.

Nemovitostní fondy jsou také v případě zapracovávání ESG zásad do jejich nemovitostního portfolia postaveny před úkoly, které dokáží z dlouhodobého hlediska zlepšit fungování jednotlivých částí jejich portfolia. Konkrétně jde o investice do modernizace budov za účelem zlepšení jejich energetické účinnosti, snížení celkových emisí při výstavě a správě budov a celkovou minimalizaci dopadu realitního trhu na životní prostředí.

Samozřejmostí je dnes už nejen při nové výstavbě extenzivní využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou například fotovoltaické panely nebo tepelná čerpadla. Moderní a udržitelné nemovitosti totiž minimalizují svou spotřebu energie, vody a snaží se o maximální recyklaci materiálů a využívání obnovitelných zdrojů. I díky tomu přispívají k udržitelnému rozvoji a boji s klimatickou změnou.

Nesporné výhody

Investované prostředky do těchto modernizací se však v horizontu několika měsíců rychle vrátí. Snížené náklady na energie, především v dnešní době, dokážou výrazně zlevnit provoz jednotlivých budov. Nemovitostní fondy, které investují do modernizace portfolia podle zásad ESG, dokážou kromě celkového snížení nákladů také dynamicky reagovat na poptávku trhu. Ten, jak už bylo výše řešeno, se stále více zaměřuje na udržitelnost a etické záležitosti. Standardem jsou už dnes certifikace jako BREEAM a další, které nabízí daty podloženou zpětnou vazbu ukazující udržitelnost jednotlivých budov ve všech aspektech ESG.

Zároveň tak realitní trh touto zelenou modernizací splácí svůj velký dluh společnosti. Budovy v Evropské unii jsou totiž zodpovědné zhruba za 40 % veškeré spotřeby energie a za 36 % emisí skleníkových plynů. Tento fakt výrazně zpomaluje Evropě cestu k deklarované uhlíkové neutralitě, jíž by chtěla EU dosáhnout v roce 2050. I díky tomu je zřejmé, že hodnoty ESG se stávají jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují realitní trh.

Co můžeme dělat my?

Toho jsme si vědomi i my v ARETE. Proto budujeme naše portfolio výrobních a logistických nemovitostí s ohledem na jeho energetickou účinnost, ekologickou šetrnost a celkovou atraktivitu pro nájemce, kterým na zásadách ESG záleží. Vnímáme taktéž důležitost snahy o minimalizaci využívání fosilních paliv. Celkově se snažíme o co nejmenší dopad našeho podnikání na životní prostředí.

Zároveň je naší trvalou snahou podporovat trvale udržitelnou prosperitu lokálních komunit. Dlouhodobě podporuje místní neziskové organizace, dobročinné projekty a charity v místech, kde s naším fondem ARETE INDUSTRIAL působíme.

V neposlední řadě také klademe důraz na otevřenost, transparentnost a férovost v rámci našich obchodních vztahů. Věříme, že korektní jednání ve vztahu k obchodním partnerům, nájemcům, zaměstnancům a investorům je tou jedinou správnou cestou k udržitelnému rozvoji. Každodenní práce v duchu zásad ESG je jednou z našich priorit. Věříme, že nejen nám, ale celému realitnímu trhu se díky tomu otevírají nové možnosti pro inovaci, růst a větší společenskou odpovědnost.

Autor: Tomáš Novotný – Development a Asset manager v ARETE Group a člen dozorčí rady ARETE INDUSTRIAL SICAV

Související články